Aktualności

Aktualności

Rekolekcje wielkopostne w bazylice

W pierwsze dni Wielkiego Postu dębowiecka wspólnota zakonna i czciciele Matki Bożej uczestniczyli w rekolekcjach, które prowadził biskup pomocniczy z Kamieńca Podolskiego Jan Niemiec.

Lektorat i akolitat – w drodze do kapłaństwa

Tradycyjnie już pierwsza niedziela Wielkiego Postu jest w naszym seminarium dniem udzielania posług kandydatom do kapłaństwa.

Książę Michał zapanował w Olsztynie

Na rekolekcje wielkopostne połączone z nawiedzeniem parafii przez figurę św. Michała Archanioła z Gargano olsztyńscy saletyni zaprosili całe miasto.

Ważne słowa o czystości i zazdrości

„Zryw duchowy” – tak bp Jan Wątroba określił lutowy dzień skupienia w Dębowcu. Ordynariusz rzeszowski 16 lutego poprowadził ćwiczenia duchowe dla osób konsekrowanych.

Kapituła w Dębowcu dobiegła końca

Istotnymi punktami piątego, ostatniego dnia obrad Kapituły Prowincjalnej były wybór członków Rady Prowincjalnej oraz głosowanie nad postulatami wniesionymi do Kapituły.

Saletyni wybrali prowincjała

Najważniejszym punktem IV dnia obrad Kapituły Prowincjalnej był wybór przełożonego prowincji Matki Bożej Królowej Polski.

Kapituła: raporty i dyskusje

Drugi i trzeci dzień obrad Kapituły Prowincjalnej był poświęcony na sprawozdania prowincjała i ekonoma prowincjalnego oraz pracę nad sprawami dotyczącymi życia i posługi zgromadzenia.

Przełożyć naukę duchową na praktykę życia

W poniedziałek 9 lutego w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu rozpoczęła się Kapituła Wyborcza i dla Spraw polskiej prowincji saletynów. Przewodniczy jej przełożony generalny zgromadzenia ks. Silvano Marisa MS.

Odszedł do Pana ks. Edward Cieśla MS

Z żalem oraz z nadzieją na spotkanie w wieczności informujemy, że 3 lutego br. zmarł nasz współbrat ks. Edward Cieśla MS.

O bogactwie Kościoła w „Posłańcu” (video)

Kościół jest bogaty czy ubogi? Co jest jego prawdziwym bogactwem? Jaką wartość ma ślub ubóstwa we współczesnym świecie?

Ile powołań, tyle fascynujących historii (video)

Menedżer w korporacji, żołnierz, wykładowca akademicki. Każda osoba konsekrowana to inna historia życia i odkrywania powołania.

Zbliża się kapituła

Dokładnie 9 lutego w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu rozpocznie się Kapituła Wyborcza i dla Spraw polskiej prowincji saletynów. Przewodniczyć jej będzie przełożony generalny zgromadzenia ks. Silvano Marisa MS.

Sesja pełna radości

„Obudzić świat radosnym przeżywaniem konsekracji” – pod takim hasłem od 23 do 25 stycznia w Dębowcu trwała weekendowa sesja dla osób konsekrowanych.

DAJ SPOKÓJ na pudle

Krakowsko–saletyński zespół DAJ SPOKÓJ z sukcesem zadebiutował na Liście z Mocą Radia RDN. To duże wyróżnienie dla kapeli, która od kliku lat jest obecna na rynku muzyki chrześcijańskiej.

Youth Mass & Grill the Bishop

Prowadzona przez polskich saletynów parafia w Peterborough w niedzielę 1 lutego br. gościła młodych katolików z diecezji East Anglia.

Strony