Pojednanie

Pan Bóg chce nas ożywiać przez swoje słowo. Dlatego zachęcamy, by w czasie tegorocznego Adwentu skupić się właśnie na nim. „Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej” proponuje cykl komentarzy do Ewangelii adwentowych.

Autorami komentarzy są osoby zaangażowane w życie Kościoła, nie tylko duchowni, lecz także świeccy. Teksty komentarzy są dostępne na stronie www.posłaniec.saletyni.pl oraz na fanpage’u facebook.com/PoslaniecMBS.

Serdecznie zapraszamy i życzymy dobrego przeżycia Adwentu.

(gz)

Zdjęcie

Więcej aktualności