Pojednanie

Ceremonia ogłoszenia dokumentu „Misericordiae vultus” (Oblicze miłosierdzia) odbyła się 11 kwietnia podczas Pierwszych Nieszporów Niedzieli Miłosierdzia Bożego w bazylice watykańskiej.

W samą Niedzielę Miłosierdzia Bożego bulla ogłaszająca Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia została uroczyście odczytana w trzech pozostałych papieskich bazylikach Rzymu. Te cztery świątynie będą głównymi miejscami obchodów Roku Świętego.

Papież Franciszek w wygłoszonej podczas nieszporów homilii wskazał, że celem tego wyjątkowego czasu ma być spotkanie z Jezusem i doświadczenie Jego wielkiego miłosierdzia. Obchody Roku Jubileuszowego ojciec święty zawierzył Matce Bożej.

Franciszek przekazał też przedstawicielom Kościoła na całym świecie egzemplarze bulli „Misericordiae vultus”. Otrzymali ją czterej kardynałowie archiprezbiterzy rzymskich bazylik większych, kardynałowie prefekci trzech kongregacji watykańskich oraz pochodzący z różnych stron świata biskupi kurialni, będący przedstawicielami swych kontynentów i katolickich Kościołów wschodnich.

Z pełnym tekstem papieskiej bulli można zapoznać się TUTAJ.

Hasłem Roku Miłosierdzia, zwołanego z okazji 50. rocznicy zakończenia ostatniego soboru, będą słowa „Miłosierni jak Ojciec”. Rozpocznie się on otwarciem Drzwi Świętych w bazylice św. Piotra, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia 2015 r. i zakończy się 20 listopada 2016 r., wraz z uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Drzwi Święte zostaną także otwarte w 3 pozostałych bazylikach większych: św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami oraz św. Matki Bożej Większej. Obrzęd ten oznacza otwarcie dla wszystkich wierzących przejścia w stronę zbawienia.

Przeprowadzenie Jubileuszu Miłosierdzia ojciec święty powierzył Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Papież ogłosił Jubileusz 13 marca br., w drugą rocznicę wyboru, podczas nabożeństwa pokutnego odprawianego w ramach inicjatywy „24 godziny dla Pana”. W ramach tej inicjatywy rozważane były słowa św. Pawła do Efezjan: „Bóg bogaty w miłosierdzie” (Ef 2,4).

U Hebrajczyków w czasach biblijnych jubileusz celebrowano co 50 lat. Był to czas przywracania równości dla wszystkich synów Izraela, zarówno bogatych, jak i biednych. Kościół katolicki nadał hebrajskiemu jubileuszowi charakter bardziej duchowy. Ma on polegać na przebaczeniu, odpuszczeniu grzechów otwartemu dla wszystkich, na odnowieniu więzi z Bogiem i bliźnimi.

Tradycja Roku Świętego pojawiła się wraz z pontyfikatem Bonifacego VIII w 1300 r. Papież ten zaproponował obchody Roku Jubileuszowego co 100 lat. Od 1475 r., aby umożliwić każdemu pokoleniu przeżycie Jubileuszu, czas ten został skrócony do 25 lat. Ze szczególnych okazji papież może ogłosić także Jubileusz nadzwyczajny.

Do dziś w Kościele Rok Święty został ogłoszony 26 razy. Ostatnim był Jubileusz 2000 roku. Natomiast ostatnie nadzwyczajne Lata Święte to: 1933 rok, ogłoszony przez Piusa XI z okazji 1900. rocznicy Odkupienia; 1983 rok, ogłoszony przez św. Jana Pawła II w 1950 lat od Odkupienia.

(gz / pl.radiovaticana.va)

Zdjęcie

Więcej aktualności