Aktualności

Aktualności

Pomódl się z nami w 170. rocznicę!

W Internecie dostępne są teksty Liturgii Godzin na uroczystość Najświętszej Maryi Panny z La Salette.

Poznaj lepiej La Salette

Ukazał się siódmy tom serii „Studia Salettensia”. Publikacja nosi tytuł „La Salette w świetle dokumentów źródłowych i magisterium Kościoła”. Jej wydanie zbiega się z 170. rocznicą objawienia Matki Bożej w La Salette.

Bezpieczni w cieniu krzyża

Tegoroczna uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego w sanktuarium w Kobylance miała dwa duchowe akcenty: obchody Jubileuszu Miłosierdzia oraz 170. rocznica objawienia Matki Bożej w La Salette.

20 godzin adoracji w 20. rocznicę koronacji

W sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu zakończyła się 20-godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu z okazji 20. rocznicy koronacji łaskami słynącej figury Płaczącej Pani z La Salette.

Pociągnięci za rękę przez Boga

Pięciu nowicjuszy 8 września w Dębowcu złożyło swoje pierwsze ślub zakonne w Zgromadzeniu Misjonarzy Matki Bożej z La Salette.

Budować Kościół swoim życiem

7 września w Dębowcu siedmiu saletynów złożyło śluby wieczyste, osiemnastu ponowiło swoją profesję zakonną, a pięciu postulantów rozpoczęło roczny nowicjat w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów.

Odpust ku czci Ukrzyżowanego (zapowiedź)

Tegoroczna uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego w sanktuarium w Kobylance wpisuje się w obchody Jubileuszu Miłosierdzia oraz 170. rocznicy objawienia Matki Bożej w La Salette.

Rekolekcje przed ślubami zakonnymi

We wtorek 6 września zakończył się doroczny czas skupienia seminarzystów i nowicjuszy polskiej prowincji saletynów. Duchową opiekunką tych dni była św. Matka Teresa z Kalkuty.

Saletyński wrzesień w Internecie

170. rocznica objawienia Matki Bożej w La Salette to dobra okazja, żeby także użytkownicy mediów społecznościowych lepiej poznali to niezwykłe orędzie Maryi.

Żeby wierzyć coraz mocniej

– To nie jest obóz dla ułożonych chłopców i dziewczynek albo rodzaj kolonii dla ministrantów. Wypoczynek to tylko parę procent tego, co się tu dzieje. Bez Bożej pomocy nikt tutaj nie wytrwa – podkreśla ks. Jakub Pawłowski MS, prowadzący jeden z tegorocznych turnusów oazowych.

Młodzi w Łanowicach o miłosierdziu

Chociaż niektórzy uczestniczyli w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, to nie zapomnieli o Łanowicach. 24 sierpnia w „ukraińskim La Salette” zakończyło się XII Saletyńskie Spotkanie Młodych.

Razem do Maryi w Roku Miłosierdzia

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” – pod tym hasłem do sanktuarium maryjnego w Starych Horach wędrowali pielgrzymi z Chrenovca-Brusna.

Parafialny wypoczynek w Terchovej

Rozważania o komunikacji małżeńskiej, wypoczynek, wspólna modlitwa – to tylko niektóre punkty programu wakacyjnego obozu dla rodzin z Chrenovca.

Wniebowzięcie pod okiem żandarmerii

Tegoroczne uroczystości z okazji Wniebowzięcia Matki Bożej zgromadziły w sanktuarium w La Salette we Francji ok. 3 tysiące pielgrzymów. Obchody przebiegały w szczególnej atmosferze ze względu na niedawny zamach terrorystyczny w Saint-Etienne-du-Rouvray.

170 godzin adoracji – po raz drugi

Melania i Maksymin – świadkowie objawienia w La Salette usłyszeli od Matki Bożej zachętę do codziennej modlitwy.

Strony