Aktualności

Aktualności

Nowa placówka na Ukrainie

W uroczystość Matki Bożej Saletyńskiej misjonarze saletyni oficjalnie objęli duszpasterstwo w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej i sanktuarium Pana Jezusa Frasobliwego w Brajłowie.

Saletyni zastąpili jezuitów

Od września posługę kapelana w klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach pełni ks. dr hab. Józef Pochwat MS.

Saletyńskie święto na Górnym Śląsku

Mysłowickie obchody uroczystości Matki Bożej Saletyńskiej połączyły trzy jubileusze: 170-lecia objawienia w La Salette, 20-lecia pobytu saletynów w Mysłowicach i 20-lecia powołania do życia Referatu Misji Zagranicznych przez ks. prowincjała Augustyna Hamielca MS.

Z dziękczynieniem u Matki Miłosierdzia

– Ta, która 170 lat temu z miłości do nas objawiła się w La Salette, kolejny raz woła do nas: „Zbliżcie się moje dzieci, nie bójcie się”. Chcemy dzisiaj dziękować za Jej nieustanne wstawiennictwo, za koronację przed 20 laty i Jej obecność w tym miejscu – mówił ks. Paweł Raczyński MS, witając pielgrzymów przybyłych do Dębowca na uroczystości ku czci Matki Bożej Saletyńskiej.

170 rocznica La Salette

Każdego roku 19 września wspominamy objawienie Matki Bożej w francuskiej wiosce La Salette.

Jubileuszowa sobota w Dębowcu

– Tylko wtedy, gdy będziemy się upodabniać do Matki Bożej i Ją naśladować, będziemy Jej najprawdziwszymi czcicielami – mówił podczas wieczornej Eucharystii w Dębowcu bp Jan Wątroba. Również 17 września, przed południem, w sanktuarium Pojednawczyni Grzeszników święcenia kapłańskie przyjęło dwóch saletynów.

U stóp Matki Dobrej Rady

Piątek 16 września był drugim dniem jubileuszowego odpustu w Dębowcu. Do sanktuarium Płaczącej Matki przybywali jej wierni czciciele oraz młodzież przygotowująca się do bierzmowania.

Dzień chorych w Dębowcu

„Polskie La Salette” jest miejscem wielu uzdrowień duchowych i fizycznych. Do Maryi czczonej jako Uzdrowienie Chorych pielgrzymowali wierni w pierwszy dzień uroczystości jubileuszowych w Dębowcu.

Jubileuszowy odpust w Dębowcu (zapowiedź)

Od 15 do 18 września potrwają uroczystości ku czci Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. W tym roku przypada 170. rocznica objawienia w La Salette i 20. rocznica koronacji łaskami słynącej figury Matki Bożej Płaczącej.

Bezpieczni w cieniu krzyża

Tegoroczna uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego w sanktuarium w Kobylance miała dwa duchowe akcenty: obchody Jubileuszu Miłosierdzia oraz 170. rocznica objawienia Matki Bożej w La Salette.

20 godzin adoracji w 20. rocznicę koronacji

W sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu zakończyła się 20-godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu z okazji 20. rocznicy koronacji łaskami słynącej figury Płaczącej Pani z La Salette.

Pociągnięci za rękę przez Boga

Pięciu nowicjuszy 8 września w Dębowcu złożyło swoje pierwsze ślub zakonne w Zgromadzeniu Misjonarzy Matki Bożej z La Salette.

Budować Kościół swoim życiem

7 września w Dębowcu siedmiu saletynów złożyło śluby wieczyste, osiemnastu ponowiło swoją profesję zakonną, a pięciu postulantów rozpoczęło roczny nowicjat w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów.

Odpust ku czci Ukrzyżowanego (zapowiedź)

Tegoroczna uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego w sanktuarium w Kobylance wpisuje się w obchody Jubileuszu Miłosierdzia oraz 170. rocznicy objawienia Matki Bożej w La Salette.

Pomódl się z nami w 170. rocznicę!

W Internecie dostępne są teksty Liturgii Godzin na uroczystość Najświętszej Maryi Panny z La Salette.

Strony