Artykuły

"Polskie Termopile" - 92. rocznica bitwy pod Zadwórzem na Ukrainie

31 sierpnia 2012
Tutaj chłopcy jak podcięte róże,tutaj śmierci wieczna tajemnica.Tutaj wiatry po polsku się modląpieśnią chwały spopielałych kości.I choć nuta ma barwę żałobną,jednak może cieszyć się wolności „Jak podcięte róże”, Teresa Paryna  

Homilia z uroczystości nadania tytułu bazyliki mniejszej Najświętszej Maryi Panny z La Salette

24 maja 2012
Homilia J. E. ks. kard. Stanisława  Dziwisza wygłoszona w Dębowcu dnia 20 maja 2012 roku podczas uroczystości nadania tytułu bazyliki mniejszej Najświętszej Maryi Panny z La Salette.   Czcigodny Księże Biskupie Kazimierzu, Drodzy Księża Saletyni, Bracia w kapłaństwie, Siostry i Bracia zakonni, Drodzy Bracia i Siostry!  

Homilia na zakończenie Jubileuszu 100-lecia obecności w Dębowcu

18 września 2011
Homilia na sumie odpustowej dnia 18 września 2011 roku podczas uroczystości kończących obchody Jubileuszu 100-lecia obecności Misjonarzy Saletynów w Dębowcubp Guy de Kerimel

Strony