Adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja Najświętszego Sakramentu
w trzecie niedziele miesiąca

Adoracja Wynagradzająca

Pieśń:
Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa...

Modlitwa przebłagalna
Wszechmogący Wieczny Boże, upadamy na kolana przed Twoim Majestatem i prosimy, abyś przyjął tę adorację wynagradzającą ku uczczeniu Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa i Jego Najwiętszej Matki, która jest Pojednawczynią grzeszników.
Przynosimy Tobie, Panie, nasze modlitwy i ofiary, jako zadośćuczynienie i wynagrodzenie za wszystkie grzechy, zniewagi, niewierności i zaniedbania. Szczególnie pragniemy przebłagać Ciebie Boże, za te grzechy, które były powodem łez i bolesnej skargi Najświętszej Maryi Panny w La Salette.
Przepraszamy Cię, Panie, za lekceważenie Twoich Przykazań, za obojętność religijną i za brak posłuszeństwa względem Ciebie, naszego Najlepszego Ojca.

Będziemy powtarzać: Przepraszamy Cię, Panie!

Za nieświęcenie niedzieli i opuszczanie Mszy świętej -
Za brak umartwienia i niezachowywanie nakazanego postu -
Za brak modlitwy w ?yciu codziennym -
Za przekleństwa i bluźnierstwa -
Za brak miłości bliźniego w rodzinach, wspólnotach, w sąsiedztwie, w zakładach pracy, szkołach i szpitalach -
Za złe wychowywanie dzieci i młodzieży -
Za brak trzeźwości i nieposzanowanie godności ludzkiej -
Za obojętność wobec napomnień Matki Bożej Saletyńskiej, która swymi łzami wzywa do nawrócenia i pokuty -
Za brak należytego traktowania religii, wiary świętej i moralności chrześcijańskiej -
Za wszystkie grzechy i wady naszego narodu, którymi tak boleśnie zasmucamy Twoje Najświętsze Serce -
Ogarnięci szczerym żalem i duchem pokuty, pragniemy obmyć nasze dusze z wszelkiej winy i oczyścić z grzechów. Niech skruszone serca, korzące się u stóp Twoich przebłagają Ciebie, naszego Pana i Boga.

Akt skruchy
Panie, przebacz nam, Ojcze, zapomnij nam,
Zapomnij nam nasze winy,
Przywołaj, kiedy błądzimy,
Ojcze, zapomnij nam!

Panie, przyjmij nas, Ojcze, przygarnij nas!
I w swej ojcowskiej miłości,
Ku naszej schyl się słabości,
Ojcze, przygarnij nas!

Modlitwa uwielbienia
Boski nasz Zbawicielu, obecny w Najświętszym Sakramencie, uwielbiamy Ciebie i dzięki Ci składamy, za wszystkie łaski udzielane nam za pośrednictwem Twojej Najświętszej Matki objawionej w La Salette.

Będziemy powtarzać: Uwielbiamy Cię, Jezu!

UwielbiamyCię, w dziele Odkupienia,któregodokonałeś na Kalwarii -
W TwoimcudownymZmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu -
W Zesłaniu Ducha Świętego Pocieszyciela i w Jego uświęcającej działalności w Twoim Kościele -
W Ofierze Krzyża, codziennie ponawianej na ołtarzach całego świata -
W Twojej obecności pod postacią chleba i wina w Najświętszym Sakramencie Ołtarza -
W Twoim Słowie,które poucza ludzkie umysły i serca -
W Twojej dobroci i miłości względem nawracających sięgrzeszników -
WTwoim niewyczerpanymMiłosierdziu -
W Najświętszej Matce Twojej, którą uczyniłeś dla nas Pośredniczką łask wszelkich -
W tajemnicy odnowy i nawrócenia ludzkich serc przez wstawiennictwo Maryi Saletyńskiej -

Pieśń: Twemu Sercu cześć składamy...

Modlitwa prośby
Panie, Jezu Chryste, prosimy Cię, udziel nam swego błogosławieństwa, otaczaj opieką nasze rodziny, błogosław dzieciom i młodzieży. Błogosław rodzicom, krewnym, przyjaciołom i dobrodziejom naszym. Wspieraj swoją mocą, o Panie, wszystkich chorych, cierpiących, strapionych i opuszczonych. Wspomnij o duszach wiernych zmarłych i zaprowadź je do szczęścia wiecznego. Miej w opiece naszą Ojczyznę Polskę, zachowaj ją od niebezpieczeństw i daj jej pomyślny rozwój. Króluj nad nami wszystkimi, aby Najświętszemu Sercu Twemu, a przez to Serce, całej Trójcy Przenajświętszej, była oddawana nieustannie chwała, dziękczynienie i miłość, od każdego z nas, od wszystkich pokoleń i wieków. Amen.

Akt prośby (na melodię "Panie przebacz nam")
Panie, króluj nam, Ojcze, błogosław nam.
Błogosław nam dobry Boże,
Twa łaska niech nas wspomoże
Ojcze, błogosław nam!

Panie, usłysz nas, Ojcze, wysłuchaj nas.
I w sercach naszych o Panie,
Miej zawsze swoje mieszkanie.
Ojcze, wysłuchaj nas!

Modlitwa do Matki Bożej Saletyńskiej
Zwracamy się teraz do Ciebie, o Matko Boża Saletyńska, Pośredniczko i Pojednawczyninasza. Ty podejmujesz tyle trudu, aby ochraniać nas przed złem i prowadzić do Chrystusa. Wdzięczni za Twoją dobroć, przyrzekamy pamiętać o Twoich napomnieniach z góry La Salette i chcemy być zawsze Tobie posłuszni i oddani. Z całego serca pragniemy poprawić się z naszych grzechów, wad i nałogów, aby pocieszyć Twoje strapione Serce i nie być przyczyną ponownych Twychłeziboleści.
O Najdroższa Matko, wyjednaj nam łaskę nawrócenia, stałej przemiany i odnowy naszego chrześcijańskiego życia, abyśmy swoim dobrym i szlachetnym postępowaniem, zasłużyli na przebywanie z Tobą w niebie, gdzie Twój Syn, Jezus Chrystus, żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Pieśń: Matko Najświętsza, do Serca Twego...

Módlmy się w intencji Ojca Świętego, za naszą Ojczyznę, o nawrócenie grzeszników, za chorych i cierpiących, o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, za członków Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej, w intencji uczestników Mszy Świętych Wieczystych, za dobroczyńców żyjących i zmarłych, za tych, którzy polecają się naszym modlitwom u stóp Matki Bożej Płaczącej, oraz w naszych własnych intencjach:

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Matko Boża Saletyńska, Pojednawczyni Grzeszników...
Módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!


Pomnij, o Matko Boża Saletyńska, prawdziwa Matko Bolesna, na łzy wylane za mnie na Kalwarii. Pomnij także na trudy, których się nieustannie dla mnie podejmujesz, aby mnie zasłonić przed sprawiedliwością Bożą. Czyż tedy teraz możesz opuścić dziecko swoje, skoro dla niego tak wiele już uczyniłaś! Tą pocieszającą myślą ożywiony, upadam do stóp Twoich, choć tak niewierny jestem i niewdzięczny. Nie odrzucaj modlitwy mojej, o przeczysta Dziewico, Pojednawczyni grzeszników, lecz nawróć mnie i wyjednaj mi tę łaskę, bym Jezusa umiłował nade wszystko, a Ciebie pocieszał życiem świątobliwym, bym mógł kiedyś oglądać Cię w niebie. Amen.

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem...