Jak powstała wspólnota ARS w Ostrowcu Św.

Jak powstała wspólnota Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej
przy parafii NMP z La Salette w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dnia 25 czerwca 2005 roku nowym proboszczem naszej parafii został ks. Zbigniew Wiatrek. W dniu 8 września tegoż roku ks. proboszcz zorganizował dla parafian pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Pielgrzymka ta była dla nas głębokim przeżyciem duchowym. W sercach chyba wszystkich jej uczestników pozostała słynąca łaskami figura Maryi Płaczącej. Bardzo nam się spodobało otoczenie sanktuarium. Zwróciliśmy szczególną uwagę na Kalwarię Saletyńską. Podczas tej pielgrzymki zetknęliśmy się po raz pierwszy z Apostolstwem Rodziny Saletyńskiej, o którym mówiła s. Iwona Józefiak, oprowadzając naszą grupę.

Jesienią 2005 roku ks. proboszcz wprowadził tzw. „Wieczory Saletyńskie”, 19 dnia każdego miesiąca. Po Mszy św. następowało rozważanie w oparciu o Orędzie Matki Bożej z La Salette, modlitwa różańcowa, nowenna do Matki Bożej Saletyńskiej, a na koniec procesja wokół świątyni. Wierni nie tylko z naszej parafii chętnie uczestniczą w tych nabożeństwach, wyraźnie rośnie kult Maryi Płaczącej.

Na przełomie czerwca i lipca 2006 roku, w 160 rocznicę objawienia Matki Najświętszej dwojgu pastuszkom na jednej z gór w wysokich Alpach, pielgrzymowaliśmy do La Salette. Trudno wyrazić słowami to, co tam przeżywaliśmy. Wśród pięknych, kolorowych od kwiecia łąk, a jednocześnie niemal wśród obłoków i tak blisko nieba, czuliśmy niemal cieleśnie obecność Matki Najświętszej. Radość, szczęście i łzy wzruszenia mieszały się ze sobą na naszych twarzach. W sercach czuliśmy niebywałą lekkość. Słowa modlitwy niemal „płynęły” do nieba. La Salette nie da się zapomnieć!

Rok później na placu przykościelnym z inicjatywy naszego ks. proboszcza powstały znaki saletyńskie, jako miejsca modlitwy i zadumy :
• Wzgórze Saletyńskie z ziemią przywiezioną przez pielgrzymów z La Salette
• Golgota z Krzyżem Saletyńskim
• Grota Płaczącej Pani z La Salette.

Na wrzesień 2007 roku ks. proboszcz zaplanował misje parafialne. Przepięknie je prowadził ks. Zygmunt Tokarz – saletyn. Głoszone nauki głęboko utkwiły w naszych umysłach i sercach. Codziennie wychodziliśmy ze świątyni mocno poruszeni. Misje stały się dla nas czasem umacniania wiary oraz pogłębiania miłości do Boga i Matki Najświętszej. Jednym z owoców misji parafialnych było powstanie Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej. Zainteresowanie nową wspólnotą było duże a na chwilę obecną do ARS-u włączyło się 25 osób. Oprócz modlitw i praktyk, jakie poleca Regulamin Apostolstwa, członkowie naszej wspólnoty spotykają się w kaplicy adoracji Najśw. Sakramentu w każdy poniedziałek i odmawiają koronkę do Miłosierdzia Bożego. Opiekujemy się Grotą Płaczącej Pani i bierzemy czynny udział w Wieczorach Saletyńskich. Duchowym opiekunem wspólnoty ARS-u jest nasz proboszcz ks. prałat Zbigniew Wiatrek.

Cieszymy się, że należymy do tak licznej Rodziny, która kocha Matkę Płaczącą i wyraża gotowość pomagania Jej w dziele wynagradzania za grzechy, modląc się wspólnie o nawrócenie błądzących, pokój i Miłosierdzie Boże.
 
Izabella Płatek
 Animatorka