Saletyńskie kapliczki i figury

Saletyńskie kapliczki i figury

 

Dębowiec

Rzeszów

Gdańsk-Sobieszewo
 
Melania i Maksymin

Figury na Kalwarii Saletyńskiej w Dębowcu 
 
Figury na Kalwarii Saletyńskiej w Dębowcu
 
Figury przed kościołem w Warszawie
 
W kościele w Warszawie
 
Kraków - parafia MBS
 
Trzcianka
 
Rzeszów - Zwięczyca

Zarzecze k. Dębowca 
 
Łapsze Wyżne k. Nowego Targu
 
Konowały

Wodzisław k. Jędrzejowa
 
Poznań - Parafia MBS
 
Glinik Zaborowski

Majscowa k. Jasła 
 
Tuchów

Stróżówka k. Gorlic 

Prywatna posesja w Trzciance
 
Stoszów k. Jaźwiny
 
Ujkowice
 
Krawce - parafia Wydrza
 
Sieniawa k. Jarosławia
 
Stróżówka k. Gorlic
 
Trzcianka
 
Jasło-Dąbrówka

 W Niechobrzu u p. Jamułów
 
U p. Raków - Niechobrz-Las
 
Przy kościele w Nowej Wsi
 
U p. Nowaków w Nowej Wsi
 
Obraz w Kuźnicy Czarnkowskiej
 
Przy Parafii Farnej w Ostrołęce
 
Rudna Mała k. Rzeszowa

Poświęcenie kapliczki w Teresinie k. Trzcianki 
 
U p. Trzaszczków - Teresin
 
Gajewo k. Czarnkowa
 
Niekursko k. Trzcianki
 
Lutcza u p. Szostak
 
Lutcza u p. Eug. i Józefy Barów
 
Lutcza u p. Celiny i Józefa Turoniów
 
Dębowiec 1912 rok
 
Dąbrówka k. Skoczowa
 
Kaplica MBS w Kikowie
 
Straduń Parafia MBS - Trzcianka
 
Kaplica seminaryjna w Krakowie
 
Dębowiec u Hanny i Jana Dunajów
 
Nowa kalwaria MBS w Łanowicach 2003

Kapliczka w Mikołowie

Kapliczka w Mikołowie

Kapliczka w Budziwoju

Poświęcenie kapliczki w Chronowie

 
Kapliczka w Lipnicy
 
Poświęcenie kapliczki w Wisowej