Uroczystości i spotkania

Delegaci ARS-u przy grobie ks. Michała Kolbucha MS w Salmacie (Włochy)

Dar od ARS-u w dniu ogłoszenia bazyliki


 
Prezentacja ARS-u podczas Międzynarodowego Spotkania Saletynów w Dębowcu
 
Prezentacja ARS-u podczas Międzynarodowego Spotkania Saletynów w Dębowcu

Świętowanie jubileuszu ds. dyrektora Józefa

 Jubileusz ks. dyrektora Józefa
Pielgrzymka czcicieli Matki Bożej i członków ARS-u z Rawicza

Wspólnota ARS-u prowadzi różaniec w sanktuarium w Dębowcu
Procesja odpustowa z figurą Matki Bożej i sztandarem ARS
 
Sierpniowe czuwanie
 
Procesja w Myszkowie
 
Msza św. przy kapliczce w Stróżówce z udziałem członków ARS
 
Sztandar ARS-u w Dębowcu
 
Sztandar ARS-u w Olsztynie
 
Suchowola na pielgrzymce w Dębowcu
 
Pielgrzymka członków ARS-u z Mikołowa
 
Nabożeństwo saletyńskie w Mysłowicach
 
Dębowiec - dolny kościół sanktuaryjny
 
Procesja w czasie sierniowego czuwania
 
Katecheza saletyńska w Wasilkowie

Pielgrzymi z Tarnowa
 
Prezentacja Orędzia Matki Bożej Saletyńskiej
 
Z pielgrzymami z Rawicza

Kapliczka od więźniów ZK - Strzelce Opolskie
 
Spotkanie wielkanocne 2003
 
W czasie rekolekcji 2003
 
Poświęcenie figury MBS w Rozniszewie
 
Konsekracja s. Józefy Hajduk 12.11.2003 r.
 
Konsekracja s. Iwony Rzeszów 19.06.2004 r.

s. Iwona z ks. dyrektorem i ARS-em z Rawicza 
 
Sztandar ARS-u w Rawiczu

Sztandar ARS-u w Warszawie 

Poświęcenie nowego ornatu 
 
Sztandar i ornat dla Matki Bożej
 
Poświęcenie sztandaru saletyńskiego w Rawiczu

Sztandar dla Warszawy 
 
Wieniec dożynkowy wykonany przez siostry z ARS-u ze Suchowoli

Delegacja ARS-u w pielgrzymce z koroną na La Salette 

Dębowiecki sztandar

Delegaci ARS-u w Nazarecie przed Bazyliką Zwiastowania

Pielgrzymka ARS-u w Corps przy grobie Maksymina

MB Saletyńska u Jana Pawła II

10-lecie konsekracji s. Iwony

Agapa ARS-u w Pakosławiu

Agapa ARS-u w Pakosławiu

Arsowcy w La Salette

Konsekracja Danuty Gierut OCV

Nagrodzona gorliwość

Odpust wrześniowy w Dębowcu

Pielgrzymka do Dukli

Pielgrzymka do Koszyc Wielkich

Procesja różańcowa w Lourdes

Spotkanie z ARS-em w Sobieszewie

Więzienna katecheza_1.jpg