Regulamin ARS

Regulamin
Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej

Uczestnictwo w Apostolstwie Rodziny Saletyńskiej polega na oddaniu się w opiekę Matce Bożej Pojednawczyni grzeszników; następnie: podjęciu i wypełnianiu zobowiązań, które nie są pod grzechem, ale są darami i łaską Matki Bożej Saletyńskiej. Dalszą sprawą to utrzymywanie stałego kontaktu z Sekretariatem Apostolstwa, oraz korzystanie w miarę możliwości z dni skupienia, czuwań modlitewnych, rekolekcji, czyli aktywnego zaangażowania się w formację duchową.

Formalną przynależność do Apostolstwa potwierdza wypełniona i przesłana deklaracja, oraz wpis do Księgi Apostolstwa.

Obowiązki Członków Apostolstwa
 1. Odmawiają codziennie: "Ojcze nasz...", "Zdrowaś Maryjo..." i modlitwę "Pomnij, o Matko Boża Saletyńska..." w intencjach całej "Rodziny Saletyńskiej", o nawrócenie grzeszników, o pokój i miłosierdzie Boże.
 2. Przyjmują Komunię świętą wynagradzającą i adorują Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w każdą trzecią niedzielę miesiąca.
 3. Prowadzą życie godne dziecka Maryi przez trzeźwość, czystość swego stanu, dając świadectwo czynnej miłości, wzajemnej pomocy i ofiarności.
 4. Pogłębiają swoje nabożeństwo do Maryi Saletyńskiej i swoim przykładem zachęcają innych do udziału w Nieustającej Nowennie, w czuwaniach modlitewnych, oraz w Mszach Świętych Wieczystych.
 5. Wspierają modlitwą oraz ofiarą powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, zwłaszcza do Zgromadzenia Misjonarzy i Sióstr Matki Bożej z La Salette. Troszczą się także o rozwój innych dzieł poświęconych Saletyńskiej Pani.
 6. Głoszą orędzie Maryi Saletyńskiej przez opowiadanie o La Salette, prenumeratę "Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej" i upowszechnianie tego pisma, oraz innych materiałów o tematyce saletyńskiej.
 7. Utrzymują stały kontakt z Sekretariatem Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej, oraz w miarę swoich możliwości korzystają z rekolekcji i dni skupienia, a także angażują się w dzieła parafialne.

Przywileje członków Apostolstwa
 1. Członkowie Apostolstwa są włączeni do Mszy Świętych Wieczystych odprawianych codziennie w sanktuarium dębowieckim.
 2. Korzystają z owoców modlitw Nowenny i Mszy św. dziękczynno - błagalnej w każdą środę.
 3. Mają udział w modlitwach wynagradzających trzeciej niedzieli miesiąca i "Czuwań Saletyńskich", oraz osobistych modlitwach wszystkich członków Apostolstwa.
 4. We wrześniu - miesiącu Maryi Saletyńskiej objęci są modlitwą i ofiarą Mszy świętej odprawianej codziennie w intencjach czcicieli Matki Bożej Płaczącej, dobrodziejów i ofiarodawców.
 5. Polecani są opiece Matki Najświętszej w nabożeństwach majowych i wrześniowych.
 6. Zostają wpisani do Złotej Księgi Apostolstwa, otrzymują pamiątkowe obrazki z modlitwą "Pomnij, o Matko Boża Saletyńska...", książeczkę z Nowenną, listy religijno - formacyjne i inne materiały Apostolstwa , oraz dyplom.
 7. Zmarłych członków Apostolstwa włączają Misjonarze Matki Bożej z La Salette do wspólnych Mszy św. i nabożeństw żałobnych w listopadzie, oraz do codziennych modlitw zakonnych w Dębowcu.

Członkowie Apostolstwa mogą w swojej parafii stworzyć grupę misyjną o nazwie: "Wspólnota Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej" - "Wspólnota ARS-u". Działanie takiej wspólnoty w parafii powinno odbywać się zawsze za zgodą miejscowego księdza proboszcza i pod przewodnictwem kapłana-opiekuna, oraz animatora grupy, w stałej łączności z Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Wówczas Wspólnota Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej organizuje regularne spotkania modlitewne i okolicznościowe, które zgodnie z ideą saletyńską, odbywają się w trzecią niedzielę lub sobotę miesiąca. Na takim spotkaniu, poza modlitwą, członkowie grupy dzielą się słowem Bożym, poznają głębiej życie i działalność Sanktuarium w Dębowcu, omawiają sprawy organizacyjne, nie zapominając o aktywnym uczestnictwie w dziełach własnej parafii. Animatorzy wspólnot wysyłają sprawozdania ze spotkań i działalności do Sekretariatu Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej. Apostolstwo daje możliwość zrzeszania się we wspólnocie dla lepszej formacji i współpracy w swojej w parafii. Nie jest to obowiązkiem dla wszystkich, lecz propozycją.

Jeśli pragniesz pomagać Maryi w ratowaniu Jej błądzących dzieci, podjąć dzieło wynagrodzenia i apostołować, napisz na adres:

Sekretariat
Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej

38-220 Dębowiec 55
e-mail: ars.debowiec@wp.pl