Świadectwa

Członkowie ARS-u mówią o doznanych łaskach, dają świadectwo swojej wiary i gorliwości w szerzeniu kultu Matki Bożej z La Salette.