Działa nowa wspólnota ARS-u

Działa nowa wspólnota ARS-u

"Na Mszy świętej Ksiądz Proboszcz oficjalnie powiadomił parafian o założeniu grupy modlitewnej ARS w Manieczkach. W skrócie przedstawił objawienie Matki Bożej w La Salette oraz treść Jej Orędzia... Na zakończenie odczytał list gratulacyjny otrzymany od Ojców Misjonarzy z Dębowca i życzył wszystkim członkom ARS-u w Manieczkach, by byli przykładem prawdziwego życia chrześcijańskiego i propagowali gorliwie i z radością kult Matki Bożej Saletyńskiej i Jej Orędzie".
Jerzy Kaczmarek, Manieczki