Dziękuje Bogu i ludziom

Dziękuje Bogu i ludziom za dar wiary

Danuta mieszka w Jodłowej i jak wszyscy mieszkańcy tej wioski czci Dzieciątko Jezus. Kocha również Matkę Bożą Saletyńską. Wraz z rodziną pielgrzymuje do Dębowca, kilka razy brała udział w rekolekcjach, rozprowadza materiały saletyńskie. Pomimo licznych trosk i zmartwień, serce Danki jest pełne wdzięczności.

Świadczy o tym fragment listu od niej: „Czyż bym kiedyś pomyślała, że po tylu latach spotkam Maryję Płaczącą i będę Jej czcicielką? Z dziadziem zawsze mówiłam różaniec. Gdy włączał radio, powtarzałam: Ave Maryja,gracja plena. Inne stacje radiowe mocno zagłuszały. Dzięki Bogu, że dziś jest tyle programów katolickich, można modlić się, ile kto pragnie, blisko do kościoła, warunki komfortowe, kapłani na wyciągnięcie ręki. I jak nie dziękować Bogu za to?! Martwię się o dzieci, które już poszły z domu. Czy w tym szalonym świecie się nie zagubią? Czy będą mieć czas dla Boga, czas na modlitwę, na Mszę świętą? Czy będą korzystać ze sakramentów świętych? Czy ja dobrze im przekazałam ten skarb wiary, jaki przekazało mi pokolenie, które już odeszło? Kiedy mi ciężko i smutno, otwieram Biblię, czytam, i rozważam wybrane fragmenty i znajduję ukojenie...Tak się cieszę, że należę do ARS-u.”