Jubileusz w Gryfinie

Jubileusz w Gryfinie

Serdecznie pozdrawiamy Rodzinę Saletyńską. Jednoczymy się z Jubileuszem 100-lecia Misjonarzy Saletynów w Dębowcu. Włączamy w te uroczystości ku czci Matki Bożej własne rocznice, jakie przeżywamy w Gryfinie. 18 września 2010 roku minęło 50 lat naszego małżeństwa. Codziennie dziękuję Bogu, że przeżyłam ten czas z Antonim, a ile jeszcze dalej będzie nam dane – nie wiadomo?

Minęło też 10 lat, odkąd została poświęcona figura Matki Bożej Płaczącej koło naszego domu i utworzona wspólnota ARS-u. Opiekunem grupy był od początku ks. Kanonik Bronisław Kozłowski – proboszcz macierzystej parafii Narodzenia NMP. On sam też wypełnił deklarację i wstąpił do Apostolstwa. Spotykamy się na naszych Mszach świętych i nowennie do Matki Bożej w trzecią środę każdego miesiąca. W miesiącach letnich gromadzimy się na modlitwie w nowej parafii Niepokalanego Serca Maryi. Przychodzi jednak coraz mniej członków ARS-u. Upływają lata i starzejemy się. Ja oczekuję w kolejce na operację dwóch bioder i mam zalecenie lekarza, by chodzić o dwóch kulach. Z czytaniem „Posłańca” też oraz gorzej; wiele osób nie jest już w stanie czytać pomimo okularów. Bardzo dobrze, że się modlą, chociaż w domach. Ks. Kanonik już przeszedł na emeryturę, ale jest bardzo czynny i zawsze zapraszamy Go na nasze modlitwy i spotkania. Młodych tak trudno przyciągnąć do Kościoła. Dobrze, że udaje nam się pozyskać nową osobę do ARS-u, gdy ktoś z naszego grona odchodzi do wieczności.

Nosimy w sercach wielkie pragnienie, by ufundować do obydwu parafii w Gryfinie figurę Matki Bożej Płaczącej. Jedną statuę już zakupiliśmy; ale na razie mamy ją w domu. Wierzymy, że doczekamy chwili, kiedy w naszych świątyniach znajdzie swoje miejsce Piękna Pani z La Salette. Dębowiec jest tak daleko, a nam coraz trudniej jest zorganizować pielgrzymkę na rekolekcje, czy Odpust.

Z okazji Jubileuszu jako dar serca ufundowaliśmy dwa ornaty złotego koloru, z wizerunkiem Płaczącej Matki z La Salette. Jeden ornat jest dla parafii Niepokalanego Serca Maryi, do której obecnie należymy. Poświęcił go Dziekan i Proboszcz – ks. Henryk Krzyżewski podczas Mszy św. w naszej intencji, dnia 18 września 2010r. Drugi ornat jest dla parafii Narodzenia NMP, gdzie 50 lat temu ślubowaliśmy sobie miłość i wierność. Poświęcił go ks. Kanonik Bronisław Kozłowski podczas Mszy św. i nabożeństwa do Matki Bożej z udziałem braci i sióstr z Rodziny Saletyńskiej, 20 października 2010 r.

Ufamy, że łaskawe spojrzenie Matki Bożej będzie przemieniało serca i powoływało nowych posłańców Jej Orędzia w parafiach i rodzinach.
Leokadia i Antoni Rak