Radość bycia członkiem ARS-u

Radość bycia członkiem ARS-u

"Rodzina Saletyńska - tyle Braci i Sióstr! To jest naprawdę duża, potężna grupa, z którą czuję coraz głębszą więź duchową. To jest naprawdę wspaniałe. Bardzo pragnę nawiązać przyjaźń z osobami, z którymi łączy mnie wspólne myślenie i ten sam ideał służenia Matce Bożej... Mnie ogromnie cieszy łączność duchowa z całą Rodziną Saletyńską. To jest bardzo ważne. Całym sercem dziękuję za listy. Czuję się bliżej Dębowca... Ogromnie wierzę w potężną moc modlitwy wstawienniczej"
Wanda Kopeć, Warszawa