Saletyńskie świętowanie w Myszkowie

Saletyńskie świętowanie w Myszkowie

„19 września 2010 roku, gdy w Dębowcu celebrowano „Odpust Stulecia”, w Myszkowie też zgromadzili się czciciele Matki Bożej Płaczącej oraz członkowie Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej na wspólne świętowanie. W gablocie było wcześniej umieszczone ogłoszenie wraz z programem naszych uroczystości.

Nasze spotkanie było bardzo udane. Zaczęliśmy o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia i adoracją wynagradzającą w kaplicy Wieczystej Adoracji. Na modlitwę przyszło wiele osób, nie tylko z ARS-u. Potem udaliśmy się do sali parafialnej na spotkanie formacyjne przy herbacie, z udziałem ks. prałat Jana Batorskiego – opiekuna wspólnoty ARS-u. Szybko i pożytecznie płynął czas na słuchaniu osobistych świadectw i poczęstunku. Kontynuacją naszego saletyńskiego świętowania w Myszkowie było nabożeństwo dziękczynno-błagalne w kościele, z wystawieniem figury Matki Bożej Płaczącej. Tak rozdzieliliśmy teksty modlitw, żeby kilka osób było zaangażowanych w ich prowadzenie. A na zakończenie Msza święta w intencji żyjących i zmarłych członków ARS-u oraz ich rodzin.

Ułożyłam na znane melodie pieśni kościelnych kilka dodatkowych zwrotek, poświęconych Matce Bożej Saletyńskiej. Śpiewaliśmy wspólnie te teksty podczas nabożeństwa w kaplicy i w kościele. Pozwólcie, że przytoczę dwa z nich:

Płacząca Pani z Saletyńskiej Góry
Z krzyżem na piersiach, znakiem Męki Syna.
Wielbimy Ciebie, Matko Pojednania,
W naszych myślach, słowach, czynach...

Płaczesz, bo liczne Boskie napomnienia
Lekceważone są i odrzucane,
Lękasz się, że Twe dzieci stracić mogą
Niebo im przygotowane
.

To jest pieśń na melodię: O Krwi Najdroższa. A teraz zwrotka i refren pieśni na mel: Witaj Miłosierny Jezu:

Saletyńska, smutna Pani,
Urzeczeni Twym Orędziem,
W napomnienia zasłuchani,
Chcemy je rozgłaszać wszędzie.

Z Tobą Matko zatroskana,
Chcemy być apostołami,
Głosić miłosierdzie Pana.
Matko, rozporządzaj nami
!

Jestem szczęśliwa, że przydaje się to wszystko, co piszę i robię. Bogu niech będą dzięki i Matce Najświętszej chwała! Szczęść Boże!”
Barbara Pawlak