Ważne są listy z Dębowca

Ważne są listy z Dębowca

"Dziękuję za list o rekolekcjach. Dla mnie każdy taki list jest cenny. Czytam i rozmyślam. Byłam tam razem z Wami w myślach. Wszystkie cierpienia i trudności, wszystko, co mi Pan Bóg zsyła, ofiaruję za misjonarzy, za całą naszą Rodzinę Saletyńską, o powołanie kapłańskie i zakonne, a także o nawrócenie grzeszników. Dla mnie największe szczęście to codzienna Msza św. i Komunia św."
Aniela Petka, Pstrągówka