Co warto wiedzieć, jadąc do Dębowca

Co warto wiedzieć, jadąc do Dębowca

Dębowiec znajduje się 8 km na południe od Jasła, na terenie obecnej diecezji rzeszowskiej i woj.podkarpackiego. Dzieje Dębowca sięgają XIII wieku. Prawa miejskie nadał mu Kazimierz Wielki w 1349 roku. Sama nazwa Dębowiec pochodzi od licznych lasów dębowych, które kiedyś tu rosły.

Historia Sanktuarium zaczęła się w 1910 roku wraz z przybyciem Misjonarzy Saletynów. Od początku Dębowiec stawał się miejscem szerzenia kultu i głoszenia Orędzia Matki Bożej objawionej w La Salette 19 września 1846 roku. Wtedy to Matka Najświętsza jako "Piękna Pani" ukazała się dzieciom: Melanii i Maksyminowi. Przekazała im orędzie, które dziś poprzez misjonarzy dociera do różnych zakątków świata.

W Dębowcu wybudowali Dom Zakonny z kaplicą, w której umieszczono obraz Matki Bożej Saletyńskiej (1912r.). Później z inicjatywy ks. Andrzeja Skibińskiego MS ufundowano do kaplicy domowej figurę Matki Bożej Płaczącej (1926 r.) Na placu klasztornym wybudowano w 1929 roku Kalwarię Saletyńską z figurami przedstawiającymi trzy fazy objawienia w La Salette oraz ze stacjami drogi krzyżowej i źródełkiem saletyńskim. Kalwaria jest miejscem modlitwy, odprawiania Drogi Krzyżowej, opowiadania orędzia Matki Najświętszej i czerpania wody uzdrawiającej przez wiarę i modlitwę. Dzieła dzieło kultu Saletyńskiej Pani mogły rozwijać się dzięki wielkiemu zaangażowaniu wiernych i pielgrzymów. Ponadto od roku 1921 był wydawany "Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej" rozchodzący się w tysiącach egzemplarzy. Wydawanie tego pisma zostało zatrzymane w 1950 roku.

W latach 1936-39, wzniesiono kościół ku czci Matki Bożej. Podczas okupacji umieszczono w głównym ołtarzu stojącą figurę Matki Bożej Saletyńskiej. W czasie wojny kościół został częściowo zniszczony przez bombardowanie. Cudownie ocalała kalwaria i dom zakonny. Nadciągająca ofensywa radziecka spowodowała grabież i spustoszenie. Konfiskaty majątku, gospodarstwa, drukarni i prawie całego domu zakonnego dokonała później tak zwana władza ludowa. W tych trudnych czasach potrzeba było wielkich remontów, po zniszczeniach wojennych ale wszystko musiało odbywać się pod czujną kontrolą i obserwacją przeciwników Kościoła i wolności. Dlatego 40 lat - od 1952 do 1992 r. to czas dużego zastoju w rozwoju kultu Matki Bożej w Dębowcu. Jednak Matka Boża Saletyńska nie zostawiła nas samych i przy pomocy dobrych ludzi dzieło Jej kultu na polskiej ziemi i Sanktuarium nie upadło ale jeszcze się bardziej umacniało, aby w czasach wolności dojść do rozkwitu. Po prawej stronie kościoła urządzono kaplicę dla nowej figury Matki Bożej Płaczącej (1960 r.). Dawna figura powędrowała do Gdańska - Sobieszewa, aby tam na wyspie mogła Płacząca Piękna Pani z La Salette królować i błogosławić mieszkańcom parafii i wczasowiczom. Natomiast figura z głównego ołtarza została przekazana do Rzeszowa. Uroczyście ukoronowana w 2000 r. jest znakiem obrony i pojednania w nowym pięknym kościele podniesionym także do godności Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej.

W Dębowcu na placu sanktuaryjnym wybudowano ołtarz polowy i kapliczki różańcowe. W głębi placu widnieje duży krzyż saletyński z obeliskiem oraz tablicą upamiętniającą pobyt w 1972 roku kard. Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia, oraz Kardynała Karola Wojtyły z Krakowa w czasie obchodów 125 rocznicy objawienia Matki Bożej Saletyńskiej.

Dziś po wielu latach Dębowiec zmienia swoje oblicze i potrzeba nowych inicjatyw i dobrych ludzi, aby dzieło Matki Bożej promieniowało stąd na Ojczyznę i na Europę, zwłaszcza na pobliskie kraje, gdzie także wznawia się kult Pięknej Pani z La Salette i gdzie odnajdują się obrazy i figury do dziś przechowane.

Dębowiec - Polskie La Salette jest miejscem gdzie człowiek doświadczony zmęczeniem cywilizacyjnym wynikającym z nieustannych zmian i tempa życia może odpocząć i znaleźć przestrzeń wolności pozwalającej na dialog z Bogiem, z Matką Bożą Płaczącą, bliźnimi i samym sobą. Łaskami słynąca Figura Matki Bożej Saletyńskiej szczególnie przyciąga do siebie rzesze pielgrzymów z całej Polski. Dnia 15 września 1996 r. odbyła się uroczysta, papieska Koronacja łaskami słynącej Figury Matki Bożej Płaczącej, dokonana przez Nuncjusza Apostolskiego Księdza Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, przy udziale Episkopatu Polski, z Księdzem Kardynałem Prymasem Józefem Glempem na czele.

W roku 1995 wznowiono wydawanie czasopisma pod nazwą: "La Salette - Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej". Czciciele Saletyńkiej Pani z radością podjęli prenumeratę tego dwumiesięcznika.

Rok wcześniej zostało założone Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej dla świeckich czcicieli "Pięknej Pani", podejmujących zobowiązania modlitwy o nawrócenie grzeszników, wynagradzanie Panu Bogu za grzechy świata i apostołowanie na rzecz rozwoju kultu Matki Bożej z La Salette. Dla członków Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej organizowane są czterodniowe rekolekcje w maju, a w październiku odbywają się rekolekcje dla czytelników "Posłańca".

Uroczystości w Dębowcu
Najdłuższą i najbogatszą tradycję mają uroczystości odpustowe w każdą trzecią niedzielę maja i września, które poprzedza uroczyste triduum. Odpusty te przyciągają coraz liczniejsze grupy wiernych.

Kolejną formą kultu Matki Bożej jest zaprowadzone w roku 1982 Nabożeństwo Nieustającej Nowenny do Matki Bożej Saletyńskiej. Jest ono odprawiane w każdą środę o godz.17.30. Po nabożeństwie jest Msza św. w intencji próśb i podziękowań składanych w kaplicy Matki Bożej lub przesyłanych pocztą na adres Sanktuarium w Dębowcu.

Każda trzecia niedziela miesiąca, jako saletyńska poświęcona jest czci Pięknej Pani z La Salette. Odprawiana jest wtedy adoracja wynagradzająca po Mszach św. o godz.7.00 i 9.30. Jest zachowana również praktyka Komunii św. wynagradzającej.

Począwszy od 1 maja do końca września miejscowi wierni i pielgrzymi codziennie mogą uczestniczyć w uroczystym Apelu Maryjnym, który kończy się procesją z lampionami na Kalwarię Saletyńską. W sezonie letnim są organizowane specjalne "Czuwania Saletyńskie": majowe i we wrześniu - dla wszystkich wiernych. W czerwcu dla młodzieży, w lipcu dla rodzin Misjonarzy Saletynów, w sierpniu dla dobrodziejów Sanktuarium, a w październiku dla nauczycielu.

Sanktuarium prowadzi rekolekcje ewangelizacyjne dla młodzieży, dla świeckich wspólnot kościelnych, dla kapłanów diecezjalnych i zakonnych, a także grup trzeźwościowych. Misjonarze Saletyni głoszą też rekolekcje i misje św. w parafiach na terenie całej Polski.

Pielgrzymi mogą zamówić w Dębowcu nocleg i całodzienne wyżywienie. Należy to jednak wcześniej uzgodnić z Domem Rekolekcyjnym. Na terenie Sanktuarium można skorzystać z punktu małej gastronomii. Jest także dobrze zaopatrzony pawilon "Wydawnictwa La Salette". Ważne, aby tutaj nabywać prawdziwe i fachowe opracowania, a nie fałszywe pisma rozpowszechniane przez różne sekty np. informacje o świecącym krzyżu saletyńskim, o czasach ostatecznych co nie ma nic wspólnego ze Zgromadzeniem i kultem Matki Bożej Płaczącej.

Będąc w Dębowcu klika dni, można odwiedzić inne najbliżej położone miejscowości w których znajdują się sanktuaria: Przeczyca, Tarnowiec, Czudec i Niechobrz koło Rzeszowa, Dukla, Miejsce Piastowe, Komańcza - klasztor sióstr nazaretanek i miejsce uwięzienia Prymasa Tysiąclecia. W kierunku Gorlic są Lipinki i Kobylanka - Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego, a koło Tarnowa Maryjne Sanktuarium w Tuchowie.

Niedzielne i świąteczne Msze św. w Sanktuarium
- godz. 7.00, 9.30, 11.00, 15.00, 18.00

Różaniec w niedziele i święta - godz. 9.00

Nabożeństwa okresowe - godz. 17.30

Msze św. w dni powszednie - godz. 7.00, 10.30 i 18.00

Spowiedź św. podczas każdego nabożeństwa oraz na prośbę wyrażoną na furcie klasztornej.

Zainteresowanych odsyłamy pod adresy:
 
Dom Rekolekcyjny
Księży Misjonarzy Saletynów
38-220 Dębowiec 55
Tel.: 0 * 13/ 44 131 90
dr_debowiec@poczta.onet.pl

Książa Misjonarze Saletyni
Sanktuarium
38-220 Dębowiec 55
Tel.: 0 * 13/ 44 130 16
sanktuar@poczta.onet.pl