Dębowiec - rok 2003

Dębowiec - rok 2003

Drodzy Czciciele Matki Bożej Płaczącej i Przyjaciele Dębowieckiego Sanktuarium
Dobiegł końca rok Jubileuszu Saletyńskiego, w którym wspominaliśmy 100 lat pobytu Misjonarzy Saletynów w Polsce. Uroczyste celebracje jubileuszowe w każdej placówce saletyńskiej stały się okazją do wyrażenia wdzięczności Bogu za łaskę objawienia Maryi w La Salette, Jej Orędzie i posłannictwo Misjonarzy Saletynów w którym możemy uczestniczyć od stu lat. W Dębowcu Uroczystość Jubileuszowa odbyła się 15 września 2002 roku. Dziękowaliśmy także ludziom, zarówno duchownym jak i świeckim za ich życzliwe przyjęcie Misjonarzy oraz za duchowe i materialne wsparcie licznych dzieł saletyńskich rozwiniętych na przestrzeni stuletniej historii. Jubileusz był też czasem przyznania się do win i zaniedbań, a także prośby o wybaczenie.

Trudna i chwalebna przeszłość
Czas Jubileuszu stworzył okazję do podsumowania dotychczasowych dokonań. Jest prawdą, że od 1912 roku nieustannie do Dębowca przybywają rzesze pielgrzymów, dla których i dzięki którym w ciągu 90 lat wybudowano obiekty kultu religijnego: kościół, Kalwarię, Dom Rekolekcyjny i Pielgrzyma oraz stworzono zaplecze do zaspokajania podstawowych pątniczych potrzeb. W tym czasie przy Sanktuarium stworzono wiele dzieł (Posłaniec MBS, Odpusty i Czuwania Saletyńskie, Nabożeństwo Nieustającej Nowenny do MBS, koronacja łaskami słynącej Figury MB Płaczącej, Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej, Wydawnictwo La Salette,...) służących duchowemu rozwojowi Pielgrzymów i czcicieli Pięknej Pani z La Salette.

Przeżywana teraźniejszość
W tę historię wpisujemy także przeżywaną przez nas teraźniejszość. Rok 2002 w naszym sanktuarium zapisał się duszpasterską troską o przybywających pielgrzymów w grupach zorganizowanych, rodzinnych a także indywidualnych. W minionym roku nasze sanktuarium nawiedziło 690 grup zorganizowanych. To dla Was staraliśmy się przygotować Namiot Spotkania z Bogiem przez głoszenie Słowa Bożego oraz sprawowanie sakramentów. Cieszy nas fakt, że wielu przybywających Pielgrzymów korzysta z Sakramentu pojednania pod okiem Matki Bożej Saletyńskiej Pojednawczyni grzeszników a także liczne uczestnictwo we Mszy św. W niedzielnej Eucharystii uczestniczy ok. 1500 osób. Również liczny jest udział we Mszy św. w dni powszednie. Nadzieję budzi powoli wzrastająca liczba osób korzystających z Katechezy dla dorosłych podczas której zgłębiamy prawdy zawarte w Katechiźmie Kościoła Katolickiego. W duszpasterstwie par niesakramentalnych grupa 30 osób odnajduje swoje miejsce w Kościele w ich skomplikowanej sytuacji życiowej.

Działający przy sanktuarium Dom Rekolekcyjny pozwala na chwilę zatrzymania, modlitewnej refleksji i wsłuchania się w Słowo Boże w kontekście Orędzia z La Salette. W tym roku z rekolekcji zamkniętych skorzystało wiele grup specjalnych. Wśród nich na wymienienie zasługuje młodzież maturalna, Kapłani i grupy AA, członkowie Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej, czytelnicy "Posłańca MBS"... Przez posługę Kancelarii Apostolskiej docieramy do Czcicieli Matki Bożej Płaczącej żyjących w całej Polsce, a nawet poza jej granicami. Łączność listowna pozwala na przesyłanie modlitewnych intencji przedstawianych zwłaszcza podczas nabożeństw Nieustannej Nowenny do Matki Bożej Saletyńskiej odprawianej w każdą środę przed Jej ukoronowanym Wizerunkiem. Dzięki stronie internetowej wielu naszych Przyjaciół zwłaszcza młodych śledzi na bieżąco życie Sanktuarium i przesyła prośby modlitewne drogą elektroniczną.

Patrzeć z nadzieją w przyszłość
Rozpoczynając nowe stulecie pobytu w Polsce pragniemy uczynić Dębowiec Centrum Duchowości Saletyńskiej. Jest naszym gorącym pragnieniem większe zaangażowanie i udział ludzi świeckich w życiu Kościoła. Pragniemy aby zwłaszcza udział w liturgii angażował jak najwięcej osób reprezentujących różny wiek i stany. Widzimy potrzebę większej integracji osób uczestniczących w nabożeństwach co może przyczynić się do lepszej wzajemnej znajomości, a przez to do aktywniejszego udziału w liturgii wyrażającego się w śpiewie, odpowiedziach...

Mamy nadzieję, że z życzliwym przyjęciem spotkają się proponowane formy duszpasterstwa i nastąpi mocne zaangażowanie ze strony Pielgrzymów, jak przykład tego mamy podczas Apelów Maryjnych. Pragniemy bardzo aby ludzie młodzi, którzy tak licznie przybywają do naszego Sanktuarium znaleźli właściwą dla siebie formę duszpasterstwa. W naszej wspólnocie posługują kapłani przygotowani i mający doświadczenie kierownictwa duchowego, którzy służą pomocą w problemach dotyczących wiary, sumienia, wychowywania, kryzysów duchowych i osobowościowych. Potrzebujemy Waszej życzliwości i pomocy w prowadzonej posłudze duszpasterskiej a także staraniach organizacyjno - inwestycyjnych.

Prośba o pomoc finansową dla Sanktuarium
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową na wymianę dachu na kościele sanktuaryjnym i odnowienie wewnętrznej elewacji. Remont jest konieczny, aby zachować godne miejsce dla Matki Bożej Płaczącej. Koszty takiego remontu są duże i przerastają nasze możliwości. Rozumiemy szczupłość finansową wielu osób i instytucji, ale przy wspólnej pomocy i ofiarności możemy dokonać wielkiego dzieła. Niech to miejsce dla Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu coraz bardziej pięknieje i służy jak najlepiej wszystkim pielgrzymom. Ośmielając się prosić o pomoc finansową składamy serdeczne podziękowanie za każde wsparcie pozwalające nam przystąpić do planowanych remontów. W naszych codziennych modlitwach polecamy Was szczególnej opiece Pięknej Pani z La Salette. Szczęść Boże!
Kustosz Sanktuarium
ks. Zbigniew Pałys MS
 
Ofiary prosimy przesyłać na konto
nr: 86271024-60162564-2700-61
Księża Misjonarze Saletyni
Sanktuarium
38-220 Dębowiec 55