Drodzy Księża Jubilaci

Drodzy Księża Jubilaci!

Ćwierć wieku temu Zbawiciel świata
Kapłaństwem Was swoim uświęcił.
Dziś ogarniamy wszystkie te lata
W naszej serdecznej pamięci.

Przez różne miasta, nawet narody,
Wasza historia się ściele.
Dziś tu jesteście, by srebrne gody
W naszym sprawować kościele.

Wciąż pamiętacie pierwsze kazania,
Pierwsze Najświętsze Ofiary.
Czas głębię łaski w duszach odsłania,
A łask tych było bez miary!

Służycie Bogu, służycie ludziom
I Matce Bożej wytrwale,
Czy w kancelarii, w parafii trudzie,
Z ambony, w konfesjonale.

Uczyliście wiele dzieci religii,
Ręce małżonków wiązali,
Do chorych spieszyli w cierpienia chwili,
Grzeszników z Bogiem jednali.

I cześć szerzycie Matki Płaczącej,
Co wciąż się wstawia za nami,
Ludzi uczycie wiary gorącej,
By stali się Jej apostołami!

Wciąż są potrzebne kapłańskie dłonie,
Życzymy więc łaski i siły.
Bądźcie perłami w Matki koronie,
Śpiewajcie hymn Bogu miły!

Dziś, w czas Odpustu, Pana wielbimy
I Bożej kłaniamy się Matce,
Że Jubileusz Wasz obchodzimy,
Że ma Dębowiec w swej łasce!

Podczas majowego Odpustu 2005 roku w Dębowcu, odbyła się piękna uroczystość Jubileuszu 25 lecia życia kapłańskiego. Spośród czterech Księży Jubilatów dwóch sprawowało odpustową Sumę, dziękując Bogu i Pięknej Pani z La Salette za łaskę powołania i za wytrwanie w tym powołaniu. Byli to: ks.Roman Gorczyński z Łapsz Wyżnych i ks. Franciszek Gutter z Dębowca. Ks.Stanisław Florczak obchodził Jubileusz w Sępólnie Krajeńskim – w rodzinnej parafii, a ks. Józef Krowiak w Niemczech – w miejscu swojej posługi. Prosimy o modlitwę, abyśmy nadal gorliwie służyli Panu Bogu i Kościołowi . Jubileusz kapłański to przykład wiernego trwania w powołaniu, to dobra “lekcja” dla postulantów, nowicjuszy i kleryków, to okazja do modlitwy za kapłanów. Wiadomo przecież, że w ciągu tych 25 lat trzeba było przyjąć i znieść niejedno trudne doświadczenie, niejedną bolesną sytuację, nieraz zmagał się człowiek z własną słabością, a nawet ronił łzy. Pan Bóg dał błogosławieństwo i łaskę wytrwania. Polecamy także Waszej modlitwie wszystkich saletyńskich kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie i całe dzieło powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Dzięki Waszym ofiarom mogą się kształcić i przygotowywać duchowo do dojrzałego życia w naszym Zgromadzeniu jako księża lub bracia zakonni. Prosimy również o modlitwę za tych młodzieńców i dziewczęta, które idąc za Chrystusowym wezwaniem, podejmują decyzję poświęcenia swego życia Bogu i Pięknej Pani z La Salette. Niech się nie lękają trudów, ryzyka, niech zaufają Panu! Kapłan, brat czy siostra zakonna są ciągle potrzebni coraz bardziej zagubionym ludziom. Wiele bogatych krajów zachodniej Europy wyciąga ręce po polskich misjonarzy. Czekają puste kościoły, opuszczone parafie. Czekają ludzie głodni Pana Boga także za wschodnią granicą. A cóż powiedzieć o dalekich krajach Azji czy Afryki?! Również w Polsce pracy nie brakuje w służbie Ludowi Bożemu. Odwdzięczamy się wszystkim wspierającym nas dobrodziejom naszą modlitwą i kapłańskim błogosławieństwem.
W imieniu Jubilatów
ks.Franciszek Gutter MS