Łanowicka kalwaria

Łanowicka kalwaria

27 września 2003 roku dotarliśmy z ks. Romanem Gierkiem MS, kaznodzieją odpustowym do Łanowic koło Sambora. Parafia Łanowice jest jedną z wielu parafii na Ukrainie obsługiwanych obecnie przez Księży Misjonarzy Saletynów. Bogu dzięki za tych wiernych, którzy przetrwali trudne czasy systemu totalitarnego i postanowili teraz odremontować zniszczone kościoły i niejako nadrobić tak wielkie zaległości w życiu religijnym. Serce boli, gdy się tam spotyka tyle zniszczonych świątyń i innych budowli przypominających wiarę katolicką i naszą Ojczyznę.

W Łanowicach miałem okazję po raz pierwszy oprowadzać pielgrzymów po nowej kalwarii saletyńskiej. Tamtejszy proboszcz ks. Jan Ożóg MS postanowił obok kościoła wybudować kalwarię dla Matki Bożej Saletyńskiej. Obiecał, że w następny odpust odbędzie się jej uroczyste poświęcenie. Kalwaria, to dość duże wzniesienie, są tam trzy figury „Pięknej Pani” oraz świadków objawienia Melanii i Maksymina, według wzoru wziętego z Dębowca. Jest także specjalne miejsce na symboliczne źródełko. Wokół kalwarii zaczęto układać alejkę dla pielgrzymów.

W sobotę, w godzinach popołudniowych przybyły do Łanowic dwie piesze pielgrzymki. Jedna z Nowego Miasta oddalonego o około 45 km. z ks. Krzysztofem Jamro, druga z Pnikuta około 42 km. z ks. Stanisławem Węgrzeńskim. Pielgrzymki miały charakter pokutno-wynagradzający, o chlebie i wodzie, za zaniedbanie niedzielnej Mszy św. W większości była to młodzież, która z radością, pomimo zmęczenia, pielgrzymowała do Matki Bożej Saletyńskiej do Łanowic. W wigilię Odpustu ku czci Pięknej Pani z La Salette, po Mszy św. braliśmy udział w wieczornej procesji z lampionami wokół kalwarii. Można powiedzieć, że odbyło się modlitewne czuwanie saletyńskie.

W niedzielę 28 września przed południem, dzięki ks. Jackowi Zawiszy MS, miałem możliwość odprawienia Mszy św. i wygłoszenia słowa Bożego w Biskowicach i Wojutyczach czyli w dwu sąsiednich parafiach. W czasie każdej Mszy św. z wielką powagą pełnił swą funkcję wyświęcony w czerwcu diakon Włodzimierz Strogusz MS, rodak z Biskowic.

Natomiast uroczysta suma odpustowa z procesją eucharystyczną w Łanowicach odbyła się o godz. 16.00. Liturgii przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Roman Gierek MS. Wzięli w niej udział kapłani diecezjalni i zakonni z miejscowego dekanatu, przy licznym udziale parafian i pielgrzymów. Wszystko odbywało się w polskim klimacie - podobnie jak w Dębowcu. Pieśni śpiewano po polsku z wielkim zaangażowaniem. Z radością spotkałem tam zaprzyjaźnionych kapłanów, których od lat nie widziałem. Jestem wdzięczny Bogu i moim Współbraciom za doświadczenie misyjnego i saletyńskiego apostolstwa.

Życzę wszystkim kapłanom oraz siostrom zakonnym pracującym na Ukrainie wielkiej cierpliwości, zdrowia i wytrwałości.
Ks. Franciszek Gutter MS