Jubileuszowa Modlitwa Wdzięczności

Jubileuszowa Modlitwa Wdzięczności

Święta Maryjo, Piękna Pani objawiona we łzach w La Salette, przyjmij nasze dziękczynienie, w kończącym się Roku Jubileuszowym. Dziękujemy Tobie, że przed stu laty, zaprosiłaś do posługi na polskiej ziemi Twoich synów - Misjonarzy Saletynów. Dziękujemy za każdego kapłana i brata zakonnego, którzy głosili na naszej ziemi Twoje Saletyńskie Orędzie.

Dziękujemy za nasze placówki i parafie. Za Dom Macierzysty i Sanktuarium w Dębowcu, i za prowadzone w nim dzieła. Za Dom Prowincjalny i parafię w Warszawie, za Seminarium i parafię w Krakowie, za Referat Powołaniowy w Zakopanem i Dom Misyjny w Mysłowicach. Za parafię w Rzeszowie z Twoją ukoronowaną Figurą, za tworzące się Sanktuarium w Sobieszewie. Za parafię w Olsztynie, Mrągowie, Łętowem, Łapszach Wyżnych, Dębowcu, Trzciance i Kuźnicy Czarnkowskiej. Za Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego i parafię w Kobylance. Dziękujemy za inne parafie i kościoły, w których pracowali Księża Saletyni.

Dziękujemy za wszystkich misjonarzy posługujących ofiarnie poza granicami Polski. Dziękujemy za postulantów, nowicjuszy, kleryków i za siostry saletynki. Prosimy Cię, Płacząca Matko, o nowe, święte powołania, by nie brakowało misjonarzy Twoich łez. Umocnij tych, którzy poszli za wezwaniem Twojego Syna, aby trwali i przynosili owoc obfity.

Dziękujemy za wielką rzeszę Twoich czcicieli - świeckich apostołów. Niech będą Twoją radością i nadzieją. Otaczaj opieką ich samych i ich rodziny. Dziękujemy za wydawanego "Posłańca", który przychodzi do domów Twoich dzieci. Niech pomnażają się szeregi tych, którzy znają Orędzie z Góry La Salette i wpisują je w program swojego życia.

Polecamy, o dobra Matko, Twojej wstawienniczej modlitwie zmarłych kapłanów, braci, kleryków i wszystkich Twoich czcicieli. Niech dane im będzie uczestniczyć w radości i chwale zbawionych. Prosimy o nieustanną, macierzyńską opiekę na nowe stulecie gorliwej służby Bogu, Ludowi Bożemu i Tobie, Maryjo. Amen!