O rekolekcjach Apostolstwa

O rekolekcjach Apostolstwa

„Bóg w swoim Słowie mówi o naszym życiu”
To fragment jednej z konferencji wygłoszonych na rekolekcjach dla Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej. Rekolekcje są ważnym czasem formacji dla każdej wspólnoty i dla każdego uczestnika osobiście. Trzeba było podjąć wysiłek, aby przyjechać do Dębowca, z miejscowości odległych nawet o kilkaset kilometrów. Młodsi musieli załatwiać urlop, starsi oszczędzać z emerytury. Wszyscy przybyli z otwartym sercem i szczerym pragnieniem duchowej odnowy w Domu Matki. W tym roku dominowała tematyka biblijna, w związku z Rokiem Biblii przeżywanym w diecezji rzeszowskiej. Rekolektanci uczestniczyli między innymi w uroczystej intronizacji księgi Pisma świętego, w nabożeństwie Słowa Bożego, w medytacji, po której składali świadectwa.

Przez kilka dni 74 uczestników oraz osoby, które dochodziły z miejscowej parafii lub dojeżdżały z pobliża przypatrywały się swojemu powołaniu do miłości, do świętości, do szczęścia, które płynie ze zjednoczenia z Bogiem. Konferencje i homilie pomogły wejść w cudowny świat Słowa Bożego. W modlitewnej refleksji, w całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu, w cichej zadumie na saletyńskiej Kalwarii, w oczekiwaniu przy konfesjonale, rodziły się odpowiedzi na priorytetowe pytania: Czy rzeczywiście idę drogą, która prowadzi do świętości?... Jak długo w ciągu dnia słucham Słowa Bożego?... Po co spotykam się ze Słowem Bożym?...

„Słowo Boże kocha człowieka. W jego poznawaniu, ważne jest pragnienie. Im większy głód Słowa Bożego, tym większe owoce. Trzeba przygotować serce, jak użyźnioną rolę. Nosić w sobie Słowo Boże i troszczyć się o nie, jak matka, nosząca pod sercem skarb nowego życia. Z przyjmowanego i słuchanego Słowa Bożego rodzi się nasza wiara...” – tak mówił do nas ks. Zdzisław Sawka MS. Następnego dnia ks. Marcin Ciunel MS kontynuował temat umiłowania Słowa Bożego i życie nim na co dzień. „Celem spotkania ze Słowem nie jest mądrość ani wiedza, ale życie według miłości. Miłość rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Pan Bóg daje nam poczucie bezsiły, bezradności, stawia nas pod krzyżem, wyprowadza na pustynie, by napełnić nas łaską swojej obecności. Bóg w swoim Słowie mówi o naszym życiu. Każda wspólnota, także i ta rekolekcyjna, nie jest dziełem naszego wysiłku, ale mocy Słowa Bożego... „

Sobotnią Eucharystię sprawował ks. Antoni Skałba MS – dyrektor Domu Rekolekcyjnego w intencji wszystkich członków Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej. Nie mówmy, że „zdrówko jest najważniejsze” – powiedział w homilii celebrans, „bo ludzie mają zdrówko, mają pieniądze, a żyją na co dzień w piekle, jak braknie wiary i przylgnięcia do Pana Boga”. Pielęgnujmy zatem postawę zaufania Bogu i kierowania się Jego Słowem. Sprawy Boże, trwanie w miłości Chrystusa to absolutny priorytet naszego życia.

W tym duchu przeżyliśmy wspólnie 4 dni rekolekcji ARS-u. Przeżywaliśmy je w bliskości Maryi – Matki i Oblubienicy Słowa Bożego. Członkowie i sympatycy Apostolstwa to przecież Jej szczególni czciciele, Jej dzieci, które z radością pielgrzymują do maryjnych sanktuariów, wśród których szczególne miejsce ma Dębowiec. W tym roku nasze rekolekcje miały pewną „próbę wiary” – zauważył na samym początku ks. kustosz Roman Grądalski MS. Z powodu remontu w świątyni, pielgrzymi nie mogli uczcić Maryi w Jej cudownej figurze. Liturgię sprawowano w dolnym kościele. Byli więc blisko Niej, a jednocześnie daleko. Przeszli jednak zwycięsko przez tę próbę, ciesząc się duchową obecnością Pięknej Pani z La Salette, Jej bliskością i opieką. Z miłością i ufnością składali u Jej stóp prośby i podziękowania, śpiewali pieśni, pozdrawiali modlitwą. A gdy w niedzielne przedpołudnie wracali do swoich domów, już tęsknili do następnego spotkania z Nią w Dębowcu. Okazji nie zabraknie, a wszystkim chętnym przypominamy o rekolekcjach dla Czytelników „Posłańca MBS”, które odbędą się od piątku do niedzieli w dniach 12-14 października 2007r.

Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy uczestnikom majowych rekolekcji dla Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej oraz tym wszystkim, którzy ofiarowali dar swojej modlitwy i cierpienia w intencji duchowych owoców rekolekcyjnych czuwań i spotkań. Ave Maryja!
Ks. Franciszek Gutter MS