Rekolekcje Saletyńskie

Rekolekcje Saletyńskie

W rekolekcjach zorganizowanych dla Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej, które przeżywaliśmy w dniach 8 - 11 maja 2003 roku uczestniczyło 60 osób z całej Polski. Warszawa, Gryfino, Wrocław, Kraków, Krosno, Zamość, Kielce, Tarnów, Stróżówka - to tylko niektóre z 30 miejscowości, z których pochodzili uczestnicy.

Pierwszy dzień naszych ćwiczeń duchowych nazwaliśmy Dniem Radości. Powodów do radości było kilka. Najpierw to, że można przeżyć kilka dni u Matki Najświętszej, w Jej Sanktuarium i cieszyć się Jej obecnością. Potem radość ze spotkania Sióstr i Braci, należących do tej samej Rodziny Saletyńskiej. Jadwiga z Mrągowa przyjechała na nasze rekolekcje po raz siódmy, a Kazimiera ze Surochowa brała udział ósmy raz. Inni też mogli podawać podobne liczby. Kilkoro osób przyjechało po raz pierwszy, ale wkrótce udzieliła im się atmosfera rodzinności i nikt nie czuł się obco. Przeżyliśmy też radość powiększenia się "Rodziny Saletyńskiej" o kolejne dwie siostry: Józefę ze Strzyżowa i Stefanię z Budziwoja. Pierwszego wieczoru obejrzeliśmy krótki film o La Salette i to też była radość duchowego pielgrzymowania na miejsce objawienia naszej Płaczącej Matki.

Rekolekcyjny piątek przeżywaliśmy jako Dzień Pokuty. Program tego dnia rozpoczął się nabożeństwem Nieustającej Nowenny. Później była Droga Krzyżowa na Kalwarii, w czasie której ofiarowaliśmy Bogu żyjących i zmarłych członków Apostolstwa, zwłaszcza tych, którzy przeżywają cierpienia, trudności, którzy szczególnie prosili o modlitwę, bo nie mogli być z nami osobiście. Spowiedź świętą poprzedziło specjalne nabożeństwo. Przyjmując dar Bożego miłosierdzia, obdarowaliśmy aktem przebaczenia naszych bliźnich. W popołudniowej konferencji rozważaliśmy trudne i zawsze aktualne sprawy miłości bliźniego. Wieczorem był film o Lourdes i modlitwa z przeżegnaniem się wodą z cudownego źródła. Po Apelu Maryjnym rozpoczęła się całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Domu Rekolekcyjnego. Mieszkańcy poszczególnych pokoi sami wybierali najbardziej odpowiadające im pół godziny prywatnej audiencji u stóp Boskiego Mistrza. Ten zwyczaj wprowadzony rok temu na prośbę członków ARS-u, dla wielu był najwspanialszym doświadczeniem rekolekcji.

Kolejny dzień - Dzień Wdzięczności, rozpoczął się wspólną Adoracją Wynagradzającą. Dziękowaliśmy Panu Bogu za wielkie rzeczy, które nieustannie czyni w życiu każdego z nas, a zwłaszcza za osobę Współpatrona Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej - św. Józefa. Braliśmy udział w sztuce, która przybliżała Jego życie i misję w Kościele. W południe była Msza święta w kaplicy Domu Rekolekcyjnego. W procesji z darami, delegaci złożyli dar na remont Sanktuarium od uczestników rekolekcji i miejscowej wspólnoty ARS-u. Tego dnia było więcej czasu wolnego, co też zostało przyjęte z wdzięcznością. Spotkanie wieczorne w sali audiowizualnej było połączone z projekcją najnowszego filmu: "Jasnogórskie cuda i łaski". Jeszcze na koniec tradycyjny Apel i procesja z lampionami. Śpiewaliśmy pieśni, także kilka nowych, które poznaliśmy w czasie tych rekolekcji: "Pielgrzym", "Wezwania do św. Józefa" - ułożone przez Barbarę P. z Myszkowa i "Hen za chmurami".

Niedziela kończąca rekolekcje, to Dzień Rozesłania. Suma w kościele sanktuaryjnym była sprawowana w intencji wszystkich należących do ARS-u. Przy ołtarzu stanęła delegacja ze sztandarem Apostolstwa. Liturgia tego dnia ukazywała Chrystusa - Dobrego Pasterza. Pan Jezus zna każdego z nas. Dla Niego nie jesteśmy numerem, ale osobą, którą On kocha i z którą pragnie dzielić życie. Każdy po imieniu został wezwany do życia w łasce, a potem do członkostwa w Rodzinie Saletyńskiej. Podążając za Chrystusem - Dobrym Pasterzem, uczymy się od Niego apostołowania przez miłość, przez wyrozumiałość, przez pochylanie się nad słabymi i upadającymi. Uczymy się odwagi pójścia za jedynym, prawdziwym Pasterzem, choćby trzeba iść pod prąd i być przeciwko "pasterzom i mistrzom tego świata". Ciągle uczymy się żyć w prawdzie, wolności i radości dzieci Bożych.

Z przeżytych rekolekcji pozostaną na długi czas refleksje, wspomnienia a także pamiątkowe fotografie i nadzieja, że jak Pan Bóg pozwoli, za rok znów będziemy przeżywać rekolekcje Rodziny Saletyńskiej.

Dziękuję moim Współbraciom - misjonarzom z Dębowca za życzliwość i pomoc w przeprowadzeniu tych naszych rodzinnych rekolekcji.

Wszystkim zainteresowanym przypominam o rekolekcjach dla czytelników "Posłańca", które odbędą się w dniach 10-12 października 2003 roku w Dębowcu.

Na koniec zachęcam do wiernej służby Bożej, do radosnego wypełniania swojego powołania całkowicie zawierzając i oddając się w opiekę Pięknej Pani z La Salette.
Ks. Franciszek Gutter MS
Dyrektor Apostolstwa