Bazylika w Dębowcu

Dębowiec - Polskie La Salette
 
Bazylika mniejsza Najświętszej Maryi Panny z La Salette
38-220 Dębowiec 55
tel.: +48 13 441 30 12
+48 13 441 30 16
fax: +48 13 441 30 12 [*305]
+48 13 441 30 16 [*305]
e-mail: sanktuar@poczta.onet.pl
kustosz.mbs@wp.pl
Internet: www.sanktuarium.saletyni.pl

Dębowiec - miejscowość położona w malowniczej części Pogórza Jasielskiego, na Podkarpaciu, w odległości 8 km na południe od Jasła, na terenie diecezji rzeszowskiej. Dzieje Dębowca sięgają XIII wieku. Osadę lokował na prawie miejskim król Kazimierz Wielki w 1349 roku.
Historia kultu Maryjnego w tym miejscu rozpoczyna się wraz z przybyciem Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w 1910 roku i zbudowaniem klasztoru z pierwszą kaplicą. Od tego czasu Księża Misjonarze głoszą Jej orędzie na polskiej ziemi, wzywając do pokuty i nawrócenia.

W 1929 roku wzniesiono Kalwarię Saletyńską, wzorowaną na francuskiej, ze stacjami drogi krzyżowej i trzema figurami Matki Bożej odtwarzającymi objawienie w La Salette. Pielgrzymi chętnie nawiedzają to miejsce modlitwy. Od wiosny do późnej jesieni u stóp Kalwarii można czerpać wodę ze źródełka. Od maja do września codziennie o godz. 21.00 odbywa się Apel Maryjny, który kończy procesja z lampionami z kościoła na Kalwarię.
W latach 1936 -1939 zbudowano kościół sanktuaryjny pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej. Największy jego klejnot stanowi łaskami słynąca Figura Matki Bożej Płaczącej. Przebudowany i odnowiony jest sercem kultu Pięknej Pani z La Salette. Wierni mogą uczestniczyć we Mszy św. codziennie o godz. 7.00,10.30 i 18.00, a w niedzielę o godz. 7.00, 9.30, 11.00, 15.00 i 18.00.
 
W każdą środę o godz. 17.30 przed łaskami słynącą Figurą Pięknej Pani jest odprawiane uroczyste Nabożeństwo Nieustającej Nowenny. Są wtedy odczytywane prośby i podziękowania, które czciciele składają osobiście lub przysyłają pocztą do Kancelarii Apostolskiej w Dębowcu. Niektóre z nich zamieszcza dwumiesięcznik La Salette - Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej".

W Dębowcu znajduje się także posrebrzany relikwiarz z relikwiami ponad 50 świętych. Ma kształt ściętego pnia drzewa, z którego wyrastają gałęzie i młode pędy - symbol odradzającego się Kościoła. W podstawę relikwiarza wmontowano relikwie Apostołów, którzy są fundamentem Kościoła. Relikwie Apostołów: św. Piotra i św. Pawła, znajdują się w górnej części zamykającej relikwiarz.

Teren otaczają alejki z kapliczkami różańcowymi. Tu też znajduje się duży ołtarz polowy, gdzie odbywają się główne uroczystości odpustowe w trzecią niedzielę maja i września. 15 września 1996 roku dokonano aktu koronacji cudownej Figury. Złotą koronę dla Płaczącej Matki poświęcił Ojciec św. Jan Paweł II.
 
W dniu 20 maja 2012 roku kościół sanktuaryjny został podniesiony do rangi bazyliki mniejszej Najświętszej Maryi Panny z La Salette. Jest to pierwsza w Polsce i druga na świecie, po La Salette we Francji, świątynia z takim tytułem.

Przy bazylice działa Centrum Pojednania "La Salette". Przez cały rok przeprowadza się tutaj saletyńskie rekolekcje ewangelizacyjne dla dorosłych i młodzieży, oraz rekolekcje dla kapłanów. Dom rekolekcyjny służy także zorganizowanym grupom oraz indywidualnym pielgrzymom. Istnieje tutaj i działa również Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej. W pobliżu Dębowca znajdują się także inne miejsca pielgrzymkowe, takie jak: Kobylanka, Lipinki, Tarnowiec, Miejsce Piastowe, Dukla oraz Komańcza.