Wydawnictwo La Salette

Wydawnictwo "La Salette"

ul. Koszalińska 12
30-407 Kraków
tel./fax: +48 12 267 45 34
e-mail: wydsalet@kr.onet.pl
Internet: www.wydawnictwo.saletyni.pl

Pawilon Wydawnictwa
38-220 Dębowiec 55
woj. podkarpackie
tel./fax: (013) 441-31-70
e-mail: wydaw.debowiec@gmail.com

Sklep Wydawnictwa
ul. Żeromskiego 39
64-980 Trzcianka
woj. wielkopolskie
tel./fax: (067) 216-35-96
Prowincjalny Referat Wydawniczy w Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów został powołany  w 1992 roku. Na jego czele stanął ks. Sławomir Wietrzyński MS. Dnia 1 października 1994 roku decyzją Księdza Prowincjała, Referat Wydawniczy został przemianowany na Wydawnictwo "La Salette" Księży Misjonarzy Saletynów, którego dyrektorem został ks. Czesław Hałgas MS.
 
Dnia 1 kwietnia 1995 roku Wydawnictwo uzyskało osobowość prawną (w ramach osoby prawnej jaką jest Zgromadzenie) przez zarejestrowanie w Urzędzie Statystycznym w Krośnie i Urzędzie Skarbowym w Jaśle. Od tego momentu rozpoczęła się działalność gospodarcza Wydawnictwa.
Siedzibą Wydawnictwa "La Salette" jest Kraków. Posiada także dwa pawilony handlowe w Sanktuarium w Dębowcu oraz w Trzciance.

W publikacjach książkowych, nagraniach DVD, MC i CD, filmach, obrazkach religijnych, pocztówkach, plakatach na różne okazje roku liturgicznego oraz dewocjonaliach Wydawnictwo „La Salette”  przybliża Orędzie Maryi wraz z Jej Sanktuarium we Francji i „Polskim La Salette” - Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu k/Jasła oraz znajomości tematyki Saletyńskiej.