Zarząd Prowincjalny

KURIA PROWINCJALNA
ul. Bratnia 5
02-469 Warszawa
Polska
tel.: +48 22 863 72 43
fax: +48 22 863 47 65
e-mail: kuria@saletyni.pl (Sekretariat)
prowincjal@saletyni.pl (Prowincjał)
ekonom@saletyni.pl (Ekonom)
rzecznik@saletyni.pl (Rzecznik)
Skype: kuria.saletynska
Internet: www.saletyni.pl

 
Zarząd Prowincjalny Polskiej Prowincji
Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów
 

ks. Andrzej Zagórski MS
przełożony prowincjalny
Urodzony: 13.09.1962
I Profesja: 08.09.1983
Wieczyste: 08.09.1987
Kapłaństwo: 20.05.1989

 
 

 
 
 ks. Piotr Ciepłak MS
wikariusz prowincjalny
Urodzony: 24.05.1965 
I Profesja: 08.09.1986
Wieczyste: 07.09.1990
Kapłaństwo: 16.05.1992
 
 
 
 
 
 ks. Robert Głodowski MS
asystent prowincjalny
Urodzony: 15.01.1971
I Profesja: 08.09.1991
Wieczyste: 07.09.1995
Kapłaństwo: 14.06.1997

 

 
 
 
ks. Marcin Ciunel MS
sekretarz prowincjalny
Urodzony: 06.12.1973 
I Profesja: 08.09.1996
Wieczyste: 07.09.2000
Kapłaństwo: 09.06.2001
  
ks. Czesław Hałgas jr MS
ekonom prowincjalny
Urodzony: 19.07.1966 
I Profesja: 08.09.1987
Wieczyste: 07.09.1991
Kapłaństwo: 15.05.1993