ks. Edward Sudyka

Żył w latach

(1907-1977)
Urodził się 16 kwietnia 1907 r. w Kozłówku w diecezji przemyskiej, jako syn Józefa i Katarzyny Półchłopek. Chrzest przyjął 17 kwietnia 1907 r. w kościele parafialnym w Dobrzechowie z rąk proboszcza ks. Wojciecha Wnęka. W latach 1920-1926 ukończył Małe Seminarium Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Dębowcu. Nowicjat rozpoczął 8 września 1926 r. w Dębowcu pod kierunkiem mistrza ks. Augusta Gauthier. Pierwszą profesję zakonną złożył 9 września 1927 r. w Dębowcu na ręce ks. prowincjała Salomona Schalbettera, zaś wieczystą 3 października 1930 r. w Salmacie. W latach 1927-1933 odbył studia filozoficzno-teologiczne na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, ukończone stopniem licencjata filozofii i teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał 2 lipca 1933 r. w bazylice św. Ignacego w Rzymie z rąk ks. kard. Marquetti Selvagiani. Placówki i urzędy: 1933-1934 profesor WSD w Dębowcu i katecheta w Świerchowej, 1934-1937 wikariusz parafii św. Józefa w Stanisławowie, 1937-1942 superior, proboszcz w Villa Dominico (przedmieście Buenos Aires) i przełożony rejonowy w Argentynie, 1942 1943 wikariusz w Santa Fé, 1943-1949 wikariusz i dyrektor Małego Seminarium w Cordobie, 1949-1950 wikariusz w Villa Santa Rosa k. Cordoby, 1950-1953 wikariusz w Cordobie, 1953-1957 dyrektor Małego Seminarium w Pilar (8 czerwca 1957 r. powrócił do Polski), 1957-1958 wikariusz w Trzciance, 1958-1965 wikariusz w Kobylance, 1965-1966 katecheta w Sobieszewie, 1966-1968 dyrektor Kancelarii Apostolskiej w Dębowcu i wykładowca języka francuskiego w nowicjacie, 1968-1971 katecheta w Kuźnicy Czarnkowskiej, 1971 (IV-VII) pomoc duszpasterska w Krakowie przy ul. Wiślnej, 1971-1975 katecheta w Łętowem, 1975-1976 misjonarz w Zakopanem, 1976-1977 rezydent w Dębowcu. Zmarł w klasztorze w Dębowcu 21 czerwca 1977 r. Pochowany 23 czerwca w grobowcu zakonnym na cmentarzu parafialnym w Dębowcu.