ks. Franciszek Żurawski

Żył w latach

(1911-1955)
Jeden z najsławniejszych misjonarzy ludowych. Urodził się 22 sierpnia 1911 r. w Drohobyczce, jako syn Jana i Marii Zakwardnickiej. Chrzest przyjął 24 sierpnia 1911 r. w Drohobyczce. W latach 1925-1932 ukończył Małe Seminarium w Dębowcu. Nowicjat rozpoczął 2 lipca 1932 r. u Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Hurku. Pierwszą profesję zakonną złożył 21 sierpnia 1933 r. w Hurku na ręce ks. mistrza Augusta Gauthier, zaś wieczystą 30 września 1936 r. w Dębowcu również na ręce ks. superiora Augusta Gauthier. W latach 1933-1939 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Dębowcu. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 czerwca 1939 r. w Przemyślu z rąk ks. biskupa Franciszka Bardy. Placówki i urzędy: 1939-1945 wikariusz w Babicach, 1945-1947 superior w Hurku, 1947-1949 proboszcz w Trzebini, 1949-1950 proboszcz i misjonarz w Białej, 1950-1952 socjusz w Dębowcu, 1952-1954 ekonom, wikariusz i misjonarz w Kobylance, 1954-1955 misjonarz i wikariusz w Sobieszewie. Zmarł na zawał serca 9 maja 1955 r. w Iwoniczu na plebani, gdzie został posłany na głoszenie misji parafialnych. Pochowany 12 maja 1955 r. na cmentarzu parafialnym w Dębowcu. Ekshumowany 10 grudnia 1965 r. i pochowany w grobowcu saletyńskim na cmentarzu parafialnym w Dębowcu.