ks. Józef Feruś

Żył w latach

(1911-1973)
Urodził się 9 września 1911 r. w Odrzykoniu, jako syn Marcina i Pauliny Nawrockiej. W latach 1925-1932 ukończył Małe Seminarium w Dębowcu. Nowicjat rozpoczął 2 lipca 1932 r. w Hurku. Pierwszą profesję zakonną złożył 2 lipca 1933 r. w Hurku na ręce ks. mistrza Augusta Gauthier, a wieczystą 2 października 1937 r. w Dębowcu na ręce ks. prowincjała Michała Kolbucha. W latach 1933-1939 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Dębowcu. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 czerwca 1939 r. w Przemyślu z rąk ks. biskupa Franciszka Bardy. Placówki i urzędy: 1939-1940 wikariusz w Odrzykoniu, 1940-1941 przebywał na Węgrzech, 1941-1946 przebywał w Ali Francheville (Francja) i w Turynie (Włochy), 1946-1949 misjonarz w Olivet, 1949-1955 misjonarz i wikariusz w Beauséjour, 1955-1956 misjonarz i wikariusz w Elma, 1956-1959 misjonarz i wikariusz w Port Arthur i Thunder Bay, 1959-1963 superior i proboszcz w Port Arthur i Thunder Bay, 1963-1973 misjonarz i wikariusz w Beauséjour. Zmarł 12 czerwca 1973 r. w Beauséjour i tam 15 czerwca został pochowany.