ks. Józef Gołębiewski

Żył w latach

(1908-1967)
Urodził się 14 grudnia 1908 r. w Rozalinie w diecezji włocławskiej, jako syn Kazimierza i Marii Kaczmarek. Chrzest przyjął 15 grudnia 1908 r. w parafii Rychwał. W latach 1921-1927 ukończył Małe Seminarium w Dębowcu. Nowicjat rozpoczął 7 września 1927 r. w Dębowcu. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1928 r. w Dębowcu na ręce ks. mistrza Augusta Gauthier, a wieczystą 8 września 1931 r. w Dębowcu na ręce ks. superiora Michała Bielaka. W latach 1929-1935 odbył studia filozoficzno-teologiczne w WSD w Dębowcu. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1934 r. w Przemyślu z rąk ks. biskupa Franciszka Bardy. Placówki i urzędy: 1934-1938 wikariusz i katecheta w Dębowcu, 1938-1939 katecheta w Ostrowcu Świętokrzyskim, 1939-1945 wikariusz i katecheta w Stanisławowie, 1945-1946 superior i proboszcz w Stanisławowie, 1946-1947 proboszcz w Giemlicach, 1947-1951 superior i proboszcz w Sobieszewie, 1951-1952 proboszcz w Białej, 1952-1957 wikariusz i katecheta w Rzeszowie, 1957-1959 superior i katecheta w Warszawie-Włochach, 1959-1963 dyrektor rezydencji i wikariusz w Prabutach, 1963-1966 wikariusz parafii św. Mikołaja w Elblągu, 1966-1967 superior i proboszcz w Kobylance. Zmarł 17 czerwca 1967 r. w szpitalu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Pochowany 19 czerwca na cmentarzu parafialnym w Kobylance.