ks. Józef Paprocki

Żył w latach

(1911-1975)
Urodził się 5 marca 1911 r. w Jaśle, jako syn Franciszka i Karoliny Buch. Chrzest przyjął 9 marca 1911 r. w Jaśle. W latach 1921-1927 ukończył Małe Seminarium w Dębowcu. Nowicjat rozpoczął 7 września 1927 r. w Dębowcu. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1928 r. w Dębowcu na ręce ks. mistrza Augusta Gauthier, zaś wieczystą 2 września 1932 r. w Dębowcu na ręce ks. superiora Michała Bielaka. W latach 1929-1935 odbył studia filozoficzno-teologiczne w WSD w Dębowcu. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1934 r. w Przemyślu z rąk ks. biskupa Franciszka Bardy. Placówki i urzędy: 1934-1937 misjonarz w Dębowcu, 1937 (VI-IX) misjonarz w Hurku, 1937-1975 przełożony i proboszcz w Santa Fé. Tam wybudował duży kościół i otworzył szkołę rzemiosł. Zmarł 23 maja 1975 r. w Santa Fé. Pochowany 26 maja na cmentarzu parafialnym w Santa Fé.