ks. Karol Litowski

Żył w latach

(1891-1978)
Urodził się 8 stycznia 1891 r. w Busku-Kupcze, jako syn Franciszka i Eleonory Kozłowskiej. W latach 1904-1913 ukończył Małe Seminarium w Tournai (1904-1906), Puźnikach (1907-1911) i w Dębowcu. Nowicjat rozpoczął 8 września 1913 r. u Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Suzie (Włochy). Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1914 r. w Suzie na ręce ks. generała Piotra Pajot, zaś wieczystą 19 września 1919 r. w Salmacie na ręce ks. superiora Celestina Crozet. W latach 1914-1920 odbył studia filozoficzno-teologiczne na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Alghero na Sardynii (1915-1916). Święcenia kapłańskie otrzymał 30 listopada 1919 r. w Rzymie z rąk ks. kard. Bazylego Pompili. Placówki i urzędy: 1919-1920 student na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, 1920-1922 wikariusz w Westfield, 1922-1934 superior i proboszcz w Westfield, 1934-1940 superior i proboszcz w Ware, 1940-1961 superior i proboszcz w Ladywood, 1961-1964 ekonom w Ladywood, 1964-1978 superior i proboszcz w Ladywood. Zmarł 31 marca 1978 r. w Ladywood (Kanada) i tam pochowany 2 kwietnia na cmentarzu parafialnym.