ks. Stanisław Majka

Żył w latach

(1903-1985)
Urodził się 9 października 1903 r. w Easthampton (USA), jako syn Józefa i Johoiska Wilkownov. Nowicjat rozpoczął 1 lipca 1923 r. u Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Bloomfield. Pierwszą profesję zakonną złożył 2 lipca 1924 r. w Bloomfield na ręce ks. Eugeniusza Rosset, zaś wieczystą 2 lipca 1928 r. w Altamont na ręce ks. Edwarda Bilodeau. W latach 1924-1930 odbył studia filozoficzno-teologiczne w WSD w Altamont. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 czerwca 1930 r. w katedrze w Albany z rąk ks. biskupa Gibbonsa. Placówki i urzędy: 1932-1933 wikariusz w Beauséjour, 1933-1936 wikariusz w Weyburn, 1936-1940 wikariusz w Ware, 1940-1942 wikariusz w Elma, 1942-1944 misjonarz w Olivet, 1944-1959 profesor w Olivet i Altamont, 1959-1982 misjonarz w Milwaukee, 1982-1985 misjonarz w Olivet. Zmarł 7 maja 1985 r. Olivet. Pochowany 10 maja na cmentarzu w Twin Lakes.