Osiemnaście lat pielgrzymowania do Dębowca

W dniach 24-26 maja 2012 r. zorganizowaliśmy już po raz osiemnasty pielgrzymkę do Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Jako członkowie ARS-u postanowiliśmy prowadzić pielgrzymów ze Śląska do naszej ukochanej Matki. Doroczne trzydniowe pielgrzymowanie, jak zwykle w pobliżu Dnia Matki, organizujemy w formie rekolekcji, mających na celu poznanie Orędzia z La Salette, a przede wszystkim zbliżenie się do Pana Jezusa dzięki Płaczącej Pani.

Podczas pierwszych rekolekcji ks. Krzysztof Tarnopolski MS zaproponował nocną adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy domu rekolekcyjnego. Zorganizowaliśmy czuwanie w taki sposób, aby każdy pokój, w którym mieszkają pielgrzymi czuwał przez pół godziny, by podczas cichej adoracji mieć możliwość rozmowy z Panem Jezusem ukrytym w Przenajświętszym Sakramencie. Od tego czasu pielgrzymi jadą z radością do Dębowca, aby między innymi przeżyć nocne uwielbienie Pana Jezusa. (Później tę modlitwę wprowadzono na dorocznych rekolekcjach dla Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej).

W czasie osiemnastu lat pielgrzymowania przyprowadziliśmy do Pięknej Pani w Dębowcu 812 pielgrzymów. Niektórzy z nich, podobnie jak my, wstąpili do ARS-u. Podczas ostatniej naszej pielgrzymki do Dębowca deklarację przynależności do Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej podpisało 5 osób. Staramy się, aby zawsze w programie pobytu w Dębowcu było także spotkanie z Zarządem ARS-u i konferencja na temat zaangażowania świeckich w rozwój kultu Pięknej Pani z La Salette.

Po 10 latach pielgrzymowania podano propozycję, aby przywieźć figurę Matki Bożej Saletyńskiej z Dębowca i zbudować dla Niej „górę” na terenie naszej parafii pw. św. Mikołaja w Mikołowie-Borowej Wsi. To „śląskie La Salette” zostało urządzone w 2005 r., a później poświęcone przez ks. Romana Gierka MS. Przed figurą bardzo często modlą się pielgrzymi, a każdego roku 19 września odbywa się uroczyste nabożeństwo. Mamy tam pamiątkowy kamień z miejsca objawienia Matki Bożej Płaczącej we Francji. Próbowaliśmy przeszczepić kilka alpejskich roślin, ale się nie przyjęły.

W imieniu pielgrzymów dziękujemy Matce Bożej za opiekę w czasie naszych wyjazdów do Dębowca – po drodze nawiedzamy także inne miejsca święte – oraz prosimy, aby wspólnie z nimi dane nam było pielgrzymować w dalszych latach.

Z podziękowaniami i głęboką miłością do Matki Bożej Saletyńskiej –

– Gabriela i Jan Majowscy