Bazylika i Parafia w Dębowcu

Dębowiec - Klasztor
 
Klasztor i Bazylika Najświętszej Maryi Panny z La Salette
38-220 DĘBOWIEC 55
tel.: +48 13 441 30 12
       +48 13 441 30 16
kom.: + 48 797 002 016
kom. do kustosza: + 48 797 002 017
e-mail: sanktuarium@saletyni.pl
            kustosz.mbs@wp.pl
Internet: www.sanktuarium.saletyni.pl
 
Klasztor powstał dzięki staraniom ks. Salomona Schalbettera, który zakupił w dniu 7 czerwca 1910 roku od Zarządu Gminy Dębowiec wystawioną na sprzedaż część majątku po byłym ministrze austriackim, hrabi Florianie Ziemiałkowskim, a następnie w latach 1910-1911 kierował budową klasztoru. Po wybudowaniu nowego klasztoru saletyni przeprowadzili się z Pużnik na stały pobyt do Dębowca w dniu 18 października 1911 roku. W krótkim czasie Dębowiec stał się centralnym domem i głównym ośrodkiem kultu Matki Bożej Saletyńskiej w Polsce.

W dniu 15 września 1912 roku otwarto i poświęcono pierwszą kaplicę ku czci Matki Bożej Saletyńskiej. Z inicjatywy ks. Andrzeja Skibińskiego wprowadzono nabożeństwo wrześniowe ku czci Matki Bożej Saletyńskiej (1923), a w roku 1926 sprowadzono i poświęcono figurę Matki Bożej Płaczącej. Wielkim dziełem saletynów było wybudowanie w roku 1929 na placu sanktuaryjnym Kalwarii Saletyńskiej, przedstawiającej trzy fazy objawienia Matki Bożej w La Salette.
W latach 1936-1939 wybudowano kościół sanktuaryjny pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej, którego poświęcenia dokonał w dniu 21 września 1941 roku ks. dziekan Franciszek Kasak, proboszcz dębowiecki. W dziejach sanktuarium było czczonych kilka wizerunków Matki Bożej Saletyńskiej (obraz 1912, figura Matki Bożej Płaczącej 1926-1960, figura Matki Bożej Saletyńskiej w postawie stojącej 1939-1958, figura Matki Bożej Płaczącej od roku 1960). Ta ostatnia figura została umieszczona w dębowieckim sanktuarium w związku z jubileuszem 50-lecia pobytu saletynów w Dębowcu i jest głównym przedmiotem kultu. Odbiera ona cześć od miejscowych wiernych i pielgrzymów z całego kraju i z zagranicy, którzy wiele godzin spędzają u jej stóp na modlitwie.

W dniu 15 września 1996 roku, w 150-lecie objawienia Matki Bożej w La Salette, została ona uroczyście ukoronowana przez ks. arcybiskupa Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce w obecności prymasa Polski ks. kard. Józefa Glempa i Episkopatu Polski.
 
Kościół sanktuaryjny został  w dniu 20 maja 2012 roku podniesiony do rangi bazyliki mniejszej Najświętszej Maryi Panny z La Salette.
 
Ważną rolę odgrywa Centrum Pojednania "La Salette", które zapewnia różnorodny program rekolekcji dla duchowieństwa i osób świeckich, ze szczególnym uwzględnieniem członków Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej, małżonków, dzieci i młodzieży.

Szerzeniem kultu Matki Bożej Saletyńskiej od lat zajmuje się Posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej (1921-1950), a od roku 1995 "La Salette - Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej" oraz Kancelaria Apostolska.
 
 
 
Dębowiec - Parafia
 
Parafia św. Bartłomieja
38-220 Dębowiec 177
tel.: +48 13 441 30 14
e-mail: Glos.Sw_Batlomieja@polska.lex.pl
Internet: www.debowiec.ejp2.pl

Parafia pod wezwaniem św. Bartłomieja w Dębowcu została erygowana przed 1328 rokiem. W ciągu wieków wybudowano kilka kościołów, które uległy zniszczeniu wskutek licznych pożarów i napadów nieprzyjacielskich. Obecny kościół, jako czwarty w historii Dębowca, wybudowany został w latach 1838-1848, a konsekrowany przez ks. biskupa Franciszka Wierzchlejskiego w roku 1857.

Oprócz kościoła parafialnego, na terenie parafii, znajduje się kościół filialny w Łazach Dębowieckich pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski (1985), cmentarny pod wezwaniem ś w. Krzyża (1869) oraz sanktuaryjny pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej (1939). Saletyni objęli parafię w Dębowcu na prośbę ks. biskupa Ignacego Tokarczuka w dniu 4 lutego 1973 roku. Na terenie parafii znajdują się cztery szkoły podstawowe: w Dębowcu, w Zarzeczu, w Majscowej i w Łazach Dębowieckich oraz gimnazjum w Dębowcu, w których saletyni prowadzą katechizację.