Parafia Kobylanka

Kobylanka

Parafia św. Jana Chrzciciela
Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego

38-303 Kobylanka 223
tel.: +48 18 353 16 85
e-mail: kobylanka@saletyni.opoka.org.pl
Internet: www.kobylanka.saletyni.pl

Parafia Kobylanka położona jest w malowniczej kotlinie Beskidu niskiego, 5 km na wschód od Gorlic, we wschodniej części województwa małopolskiego. W skład parafii wchodzą wsie Kobylanka i Dominikowice. Do roku 2004 w skład parafii wchodziła część wsi Klęczany – obecnie Klęczany stanowią odrębną parafię. Wcześniej, do 1951 roku, w skład parafii wchodziły jeszcze Męcina Wielka i Męcina Mała.

Saletyni przybyli do Kobylanki w 1930 roku na prośbę ks. biskupa Leona Walęgi, aby obsługiwać parafię i sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego (1682).  W decyzji tej należy dopatrywać się głębokiej troski ks. Biskupa o miejsca, w których uobecnia się działanie Bożej Łaski, a do takich należy Kobylanka ze względu na łaskami słynący Obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Jednym z celów Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów jest bowiem obsługa miejsc pielgrzymkowych. Pierwszymi saletynami pracującymi w Kobylance byli: ks. Stanisław Zajchowski MS i ks. Ludwik Wołek MS. 

Podejmując się pracy duszpasterskiej saletyni połączyli ze sobą dwa kulty: pasyjny (do Pana Jezusa Ukrzyżowanego) oraz maryjny (do Matki Bożej Saletyńskiej). Saletyni oprócz opieki duszpasterskiej troszczyli się również o stan materialny obiektów sakralnych. W latach 1951-1994 wielokrotnie odnawiali barokowy kościół (1720), prowadząc prace renowacyjne i konserwatorskie w wewnątrz i na zewnątrz świątyni.

W ostatnich latach wybudowano w Dominikowicach kaplicę imienia Jana Pawła II. Z inicjatywy ks. proboszcza Jana Potoplaka odnowiono zabytkową polichromię (z 1869 roku) w kościele sanktuaryjnym, zabezpieczono strop, położono nową polichromię wewnątrz świątyni, odnowiono główny ołtarz oraz wybudowano nową plebanię.