Parafia i Seminarium w Krakowie

Kraków, ul. Koszalińska 12
 
 
Wyższe Seminarium Duchowne
ul. Koszalińska 12
30-407 Kraków
tel.: +48 12 266 32 34
fax: +48 12 267 05 99
e-mail:
seminarium@saletyni.pl
Internet:
www.seminarium.saletyni.pl

Saletyni w 1967 roku kupili w stanie surowym dom parterowy. W latach następnych powiększyli go przez dobudowę piętra i kaplicy domowej, z myślą o założeniu nowej placówki. W dniu 12 lutego 1980 roku Kuria Metropolitalna w Krakowie wyraziła zgodę na otwarcie domu zakonnego przy ul. Koszalińskiej 12, a w dniu 12 sierpnia erygowała kaplicę publiczną. Od tej chwili placówka ta służyła jako drugi dom formacyjny dla kleryków.

W latach 1982-1985 wybudowano dwupiętrowy budynek, który połączono z istniejącym już domem zakonnym. W nim to od 1 października 1985 roku rada prowincjalna zorganizowała WSD Misjonarzy Matki Bożej z La Salette. Jego uroczystego otwarcia i poświęcenia dokonał w dniu 23 września 1986 roku ks. kard. Franciszek Macharski.

W 1991 roku w naszej prowincji nastąpiła zmiana programu formacyjnego. Wprowadzono 2-letni postulat połączony ze studiami filozoficznymi, potem nowicjat i 4-letnie studia teologiczne. W wyniku tej reformy dom zakonny przy ul. Koszalińskiej w latach 1991-2001 był przeznaczony dla kleryków – studentów teologii, zaś dom przy ul. Wiślnej dla postulantów studentów filozofii.

Od października 2001 roku, po oddaniu domu zakonnego na ul. Wiślnej, wszyscy klerycy i postulanci odbywają formację w domu przy ul. Koszalińskiej. Obecna formacja trwa osiem lat: rok postulatu w Łętowem, rok nowicjatu w Dębowcu i sześć lat studiów filozoficzno-teologicznych w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Powiększająca się ich liczba była inspiracją do rozbudowy starej części domu zakonnego przez nadbudowę pietra. W domu tym oprócz dzieła formacji znajduję się Wydawnictwo „La Salette", Duszpasterstwo Pielgrzymkowe "La Salette" oraz Archiwum Prowincjalne.


Kraków, ul. Cegielniana 43
 
Parafia Matki Bożej Saletyńskiej
ul. Cegielniana 43
30-404 Kraków
tel.: +48 12 266 62 66
fax: +48 12 266 80 93 [*19]
e-mail:
cegielniana@saletyni.opoka.org.pl
Internet:
www.krakow.saletyni.pl

W dniu 12 sierpnia 1980 roku ks. karci. Franciszek Macharski erygował kaplicę publiczną pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej przy ul. Koszalińskiej 12 oaz nakazał prowadzenie duszpasterstwa i katechizacji wiernych z osiedla Cegielniana. W dniu 7 września 1980 roku odprawiono pierwszą Mszę św. dla wiernych, a 29 listopada 1980 roku ks. kard. Franciszek Macharski dokonał jej uroczystego poświęcenia.

Okazało się, że kaplica była niewystarczająca dla potrzeb duszpasterskich. Saletyni rozpoczęli starania o budowę nowego kościoła, która została poparta przez władzę kościelną. W dniu 1 marca 1983 roku ks. kard. Macharski erygował parafię Matki Bożej Saletyńskiej, powierzając ją w opiekę saletynom. Pierwszym proboszczem został ks. Roman Sikora MS, a wikariuszem ks. Zdzisław Boguszewski MS.

Do chwili wybudowania nowego kościoła, początkowo nabożeństwa odprawiano w kaplicy zakonnej przy ul. Koszalińskiej 12, a później w nowowybudowanej kaplicy przy ul. Cegielnianej. W latach 1985-1995 wybudowano świątynię ku czci Maryi z La Salette, którą poświęcił w dniu 25 sierpnia 1999 roku ks. kard. Franciszek Macharski.