Kuźnica Czarnkowska

Kuźnica Czarnkowska
 
Parafia św. Franciszka Ksawerego
Kuźnica Czarnkowska
ul. Kościelna 9
64-700 Czarnków, skr. pocz. 47
tel.: +48 67 255-0577
e-mail: kuznicasaletyni@poczta.onet.pl

Parafia została erygowana w dniu 1 kwietnia 1923 roku. W latach 1923-1925 wybudowano pierwszy kościół, który wkrótce rozebrano a w jego miejsce przy pomocy parafian wybudowano plebanię oraz nowy kościół pod wezwaniem św. Franciszka Ksawerego, który konsekrowano 11 października 1931 roku.

Saletyni przybyli do Kuźnicy Czarnkowskiej w dniu 1 grudnia 1946 roku i za zgodą władzy kościelnej objęli w obsługę duszpasterską parafię. Pierwszym proboszczem był ks. Józef Sroka MS, który pełnił posługę duszpasterską w latach 1946-1951. Do parafii oprócz Kuźnicy należały wówczas: kościół filialny w Bukowcu i Jędrzejewie oraz wioski: Radosiew, Chyżany, Zofiowo, Gajewo, Pomorska Wola, Jesionowo, Ryżewo, Kazimierzówka, Plany, Piaski, Książnica.

W latach 1955-1957 z inicjatywy ks. proboszcza Stanisława Krzyworączki MS pracowały w parafii SS. Franciszkanki Rodziny Maryi. We wrześniu 1958 roku erygowano nową parafię w Jędrzejewie co było powodem zmniejszenia terytorialnego parafii.