Dom zakonny w Mysłowicach

Mysłowice - Krasowy

Księża Misjonarze Saletyni
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 33
41-409 Mysłowice-Krasowy
tel.: +48 32 225 11 21
e-mail: krasowy@saletyni.pl
Internet: www.myslowice.saletyni.pl

W 1996 roku saletyni kupili od SS. Służebniczek Śląskich dom zakonny w Mysłowicach-Krasowy na ośrodek misyjny. Organizacją od podstaw domu zajął się ks. Władysław Wichniarz MS przy pomocy br. Tadeusza Łuszczyńskiego MS. Dom służy jako siedziba dla misjonarzy, a także Referatowi Misji Zagranicznych.