Parafia Rzeszów

Rzeszów
 
Parafia Matki Bożej Saletyńskiej
ul. Dąbrowskiego 71
35-036 Rzeszów
tel.: +48 17 854 06 00
+48 17 854 34 05
kom.: +48 720 340 208
fax: +48 17 854 06 00 [*39]
+48 17 854 34 05 [*39]
e-mail: parafia@lasalette.pl
Internet: www.lasalette.pl

Fundatorem tej placówki był ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, który z okazji 59-lecia kapłaństwa w dniu 8 września 1931 roku zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 w Rzeszowie z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i siero¬cińca dla chłopców moralnie zaniedbanych a pragnących się uczyć rzemiosła. Po zebraniu odpowiedniej gotówki pieniężnej przystąpiono do budowy domu na ten cel. W dniu 13 czerwca 1932 roku ks. dziekan i proboszcz rzeszowski, Michał Tokarski, dokonał poświęcenia fundamentów pod przyszły zakład wychowawczy, a w roku 1935 dom został wybudowany w stanie surowym. Fundator przekazał dom saletynom na własność pod warunkiem prowadzenia zakładu wychowawczego dla chłopców od 7 do 20 lat.

Darowiznę w imieniu Zgromadzenia przyjął ks. prowincjał Michał Kolbuch MS w dniu 11 lutego 1936 roku, zobowiązując się wykończyć dom i otworzyć w nim zakład. Pierwszym dyrektorem zakładu wychowawczego został ks. Julian Filoda MS, który do pomocy otrzymał dwóch braci zakonnych: Stanisława Srodonia MS i Stefana Smuka MS. Początkowo wychowankowie uczyli się w szkole męskiej, a później na miejscu otwarto dla nich szkołę powszechną. W zakładzie otwarto również kaplicę dla wiernych, w której zapoczątkowano kult Matki Bożej Saletyńskiej. Do wybuchu drugiej wojny światowej w zakładzie przebywało 50 chłopców. Wybuch drugiej wojny światowej położył kres szybko rozwijającemu się dziełu. Niemcy wyrzucili saletynów i zajęli cały zakład dla swoich potrzeb.
 
Dopiero po 4 latach saletyni powrócili do zniszczonego budynku, prowadząc duszpasterstwo dla wiernych. W latach 1947-1951 prowadzili nowicjat pod kierunkiem ks. Franciszka Czarnika MS, jako mistrza. Z potrzeby duszpasterskiej ks. bp Franciszek Barda dekretem z dnia 14 stycznia 1949 roku erygował parafię pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej i powierzył ja w obsługę saletynom, zobowiązując ich do budowy kościoła. Dnia 3 lipca 1952 roku władze komunistyczne wtargnęły ze swoją ekipą ludzi, sterroryzowały jego mieszkańców, kleryków rozpędzili do ich rodzin, a księży stłoczyli do trzech pokoi. Drzwi od korytarza i kaplicy zamurowali, a do opróżnionych mieszkań wprowadzili starców, otwierając Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych. Władze państwowe zajmowały część domu zakonnego i uprzykrzały życie saletynom.

Po 25 latach dom zakonny w Rzeszowie powrócił do właścicieli (6 lipca 1977). W roku 1977 wybudowano kaplicę polową i umieszczono w niej sprowadzoną z Dębowca łaskami słynącą figurę Matki Bożej Saletyńskiej w postawie stojącej. W latach 1979-1983 wybudowano kościół ku czci Matki Bożej Saletyńskiej, którego poświęcenia dokonał 18 grudnia 1983 roku ks. bp Ignacy Tokarczuk.

Dnia 11 czerwca 1996 roku bp Kazimierz Górny nadał dolnemu kościołowi tytuł Miłosierdzia Bożego i ustanowił drugi odpust w niedzielę Bożego Miłosierdzia, a dnia 19 września 1999 roku, z okazji istnienia 50-lecia parafii, Ordynariusz Rzeszowski dokonał konsekracji kościoła, poświęcił urządzone prezbiterium z nowym tabernakulum i figurami Matki Bożej Saletyńskiej tzw. "tryptyk saletyński" oraz stacje Drogi Krzyżowej wykonane w brązie. Dnia 27 sierpnia 2000 roku ks. biskup Kazimierz Górny dokonał koronacji łaskami słynącej figury Matki Bożej Saletyńskiej.