Płacząca Maryja stanęła w wielkopolskim Ceradzu

Płacząca Matka stanęła w wielkopolskim Ceradzu

Drodzy Bracia i Siostry z Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej! Dzielimy się z Wami radością poświęcenia nowej figury Matki Bożej Saletyńskiej. Uroczystość odbyła się u nas w Ceradzu Kościelnym niedaleko Buku – w archidiecezji poznańskiej. W ogrodzie postanowiliśmy umieścić figurę Matki Bożej Saletyńskiej – Płaczącej, którą nabyliśmy w Trzciance u księży saletynów.

Figura stojącej Maryi w kolorze ciemnej spatynowanej zieleni z materiału żywicznego, pokryta lakierem chroniącym ją od zniszczenia przez deszcz, śnieg i wiatr została umieszczona na niewielkim postumencie, wkomponowana w architekturę i zieleń ogrodu (alpejskie iglaki i kamienie mają nawiązywać do alpejskich klimatów oraz szczytów Planeaux i Gargas). Na postumencie umieściliśmy granitową tablicę z inskrypcją: Piękna Pani z La Salette – oręduj za nami! Mocowanie figury i tablice wykonali rzemieślnicy ze Środy Wlkp.

W poniedziałek 3 października 2016 roku, w bliskości 170. rocznicy miłościwego objawienia Maryi w La Salette od rana towarzyszyła nam atmosfera przygotowań tej maryjnej uroczystości. Figurę przyozdobiliśmy kwiatami – także różami w trzech kolorach – symbolizującymi tajemnice różańcowe: radosne, bolesne i chwalebne; zaś tajemnice światła symbolizowały płonące przy figurze lampiony. Wszak był to maryjny i różańcowy październik, a Maryja w La Salette przyszła „przyodziana w różaniec”.

Poświęcenia dokonał ks. prowincjał dr hab. Adam Józef Sobczyk MSF – przełożony Prowincji Polskiej Misjonarzy Świętej Rodziny z Poznania (Ceradz Kościelny leży ok. 20 km na zachód od stolicy Wielkopolski). Przewodniczył on uroczystej liturgii słowa, w czasie której kazanie nawiązujące do głównych wątków orędzia saletyńskiego wygłosił ks. Mariusz Maćkowiak MS – saletyn z Trzcianki. Ks. Mariusz poprowadził także modlitwę Litanii do Matki Bożej Saletyńskiej. Swoje słowo skierował do nas również ks. prowincjał, wyrażając radość z udziału w tym akcie czci do Matki Bożej. Modlitwę powszechną wypowiedział proboszcz miejscowej parafii św. Stanisława biskupa i męczennika ks. Krzysztof Borowicz. Przy tej okazji warto wspomnieć, że w ceradzkim kościele parafialnym znajduje się figura Matki Bożej Saletyńskiej Płaczącej i na wskrzeszenie czeka jej kult, na co z nadzieją oczekujemy i o co się modlić będziemy. W uroczystości, która miała charakter rodzinny wzięła udział również zaprzyjaźniona z nami s. Maria Agnieszka – służebniczka Maryi, która przybyła wraz z ks. kapelanem Hieronimem Hałą z bazyliki kolegiackiej w Szamotułach. Ks. Hieronim – poeta w czasie uroczystości przeczytał jeden ze swoich maryjnych wierszy. Modlili się także z nami krewni Teresa i Marian Silscy z pobliskich Sadów koło Lusowa. Na zakończenie liturgii wszyscy odmówili modlitwę „Pomnij…” oraz zaśpiewaliśmy trzykrotnie inwokację: „Dziewico Saletyńska płacząca pośród gór…”. Ks. prowincjał udzielił nam błogosławieństwa. Na poświęcenie zaproszony również został bp senior Stanisław Napierała z Kalisza, który urodził się i wychował w oddalonych zaledwie 3 km od Ceradza Kalwach (parafia Niepruszewo). Biskup ze względu na nieprzewidziane komplikacje zdrowotne nie mógł przybyć, ale duchowo łączył się z nami i wyraził gorące pragnienie przybycia i modlitwy przed poświęconą figurą Matki Bożej z La Salette u nas w Ceradzu (Biskup Napierała w 1996 r. jako ordynariusz kaliski uczestniczył w koronacji figury Matki Bożej Płaczącej w Dębowcu). Czekamy zatem na te biskupie odwiedziny u Pięknej Pani i na pewno przekażemy wam relację z tego wydarzenia. Nie mogła też przybyć na poświęcenie długoletnia przyjaciółka naszej rodziny siostra Iwona Józefiak, która przez wiele lat głosiła wielkopolskim dzieciom, młodzieży i rodzicom, przede wszystkim na katechezie, orędzie Matki Bożej Saletyńskiej i rozbudzała miłość i nabożeństwo do Pięknej Pani. Ufamy, że w Ceradzu zorganizujemy „niedzielę saletyńską” z udziałem s. Iwonki i może uda się stworzyć grupę ARS-u? Prosimy was o modlitwę w tej intencji. Uroczystość poświęcenia zwieńczyło spotkanie przy stole w czasie radosnej agapy. Kapłani i goście podpisali się pod pamiątkowym aktem poświęcenia figury przygotowanym przez ks. Wojciecha. Rozmowy, dzielenie się, wymiana życzliwości i wspomnienia z pielgrzymek do La Salette i Dębowca trwały jeszcze długo.

Dziękujemy Bożej Opatrzności i Matce Bożej za to wydarzenie, ufamy, że Maryja Saletyńska będzie błogosławiła nam i całej okolicy, rodzinie i odwiedzającym nas gościom, których zawsze do figury prowadzimy na chwilę modlitwy i zadumy. Cieszymy się, że Jubileuszowy Rok 1050-lecia Chrztu Polski mogliśmy upamiętnić namacalnie przez postawienie tej saletyńskiej figury w naszej Archidiecezji Poznańskiej. Niech cześć Maryi i Jej aktualne jak nigdy dotąd orędzie rozszerza się i odnawia oblicze Polski i Europy.

 

ks. Wojciech Silski z mamą Czesławą i ciocią Janiną Żurek