Rocznik listów religijnych

Drodzy Czciciele Maryi z La Salette – Posłanniczki Bożego Miłosierdzia! 

Serdecznie Was pozdrawiamy w Świętym Roku Miłosierdzia. Tegoroczna Wigilia Paschalna – największa uroczystość Kościoła, to zarazem Jubileusz 1050 rocznicy Chrztu Polski. Jesteśmy wdzięczni Bożej Opatrzności, że tak doniosłą rocznicę w dziejach naszego Narodu świętujemy w blasku Roku Miłosierdzia.

Drodzy Czciciele Pięknej Pani z La Salette!

W III niedzielę Adwentu 2015 roku, zgodnie z prośbą Ojca świętego, została w dębowieckiej Bazylice uroczyście otworzona Brama Miłosierdzia. Obrzędu dokonał  delegat biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby – ks. dziekan Jan Reczek wraz z ks. kustoszem Pawłem Raczyńskim MS. Byli obecni inni kapłani diecezjalni, przedstawiciele Zarządu Prowincjalnego, saletyńska wspólnota, siostry zakonne i rzesza wiernych. Mimo zimna i wiatru cierpliwie stali u wrót świątyni, odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Drodzy Czciciele Pięknej Pani z La Salette!                       

W jesiennym nastroju, przy opadających z drzew kolorowych liściach, zapłonęły światła na grobach, nadchodzi zima. Właśnie w tym okresie  kalendarz liturgiczny umieszcza radosną uroczystość Wszystkich Świętych, oraz pełen zadumy i modlitwy Dzień Zaduszny. Praktykujemy przez cały listopad modlitwę za zmarłych, odwiedzamy ich groby, wspominamy ich życie, miłość i poświęcenie oraz przygotowujemy się do własnej śmierci.

Drodzy Czciciele Pięknej Pani z La Salette! 

Z radością czekaliśmy na wrzesień – miesiąc Matki Bożej Saletyńskiej. Zarówno w dębowieckim Sanktuarium, jak też w parafiach, gdzie posługują Misjonarze Saletyni, odprawiane są specjalne nabożeństwa,  upamiętniające objawienie Maryi Płaczącej 19.09.1846r. w La Salette. Dziś trudno nam wyobrazić sobie wrzesień w Dębowcu bez pielgrzymów, bez uroczystej celebracji Odpustu, bez litanii i pieśni do Maryi, bez procesji z figurą Matki Bożej. Przecież od zawsze jest Matka Boża w Dębowcu! I od zawsze są Jej czciciele! A jednak był czas, kiedy w Dębowcu nie było figury Zapłakanej Matki, misjonarze nie wyjeżdżali głosić misji, a na drogach prowadzących do klasztoru nie było  pielgrzymów.

Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej! 

Czas wakacji sprzyja wyjazdom, połączonym z wypoczynkiem i zwiedzaniem ciekawych miejsc w kraju i za granicą. My także chcemy w tym liście zaprosić Was w daleką podróż – na Madagaskar. Podążymy szlakiem kilkunastu misjonarzy saletynów, którzy pojechali na tę wyspę u wybrzeża Afryki, ale nie była to pielgrzymka w egzotyczne kraje, tylko ciężka, ofiarna, nierzadko niebezpieczna praca. Pierwszym polskim saletynem, który rozpoczął apostolską posługę wśród Malgaszy był ks. Józef Ryma MS.

Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej!

Po objawieniu Matki Bożej w 1846 roku w La Salette i zatwierdzeniu tego wydarzenia przez władzę kościelną, zaczęły powstawać zgromadzenia zakonne, żyjące duchowością saletyńskiego Orędzia. Najpierw wspólnoty mężczyzn, a potem także żeńskie zgromadzenia. Podobnie jak to było wśród Księży Misjonarzy Saletynów, również w zgromadzeniu Sióstr występowały dwa nurty duchowości: jeden akcentował potrzebę pokuty i wynagrodzenia za cierpienia Maryi, a drugi eksponował konieczność apostołowania, głoszenia Orędzia z misyjnym zapałem.   

Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej! 

  W marcu obchodzimy  uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Opiekuna Syna Bożego. Wracamy więc do początków życia Pana Jezusa na ziemi, dziękując Bogu za to, że w planie zbawienia przygotował piękną misję dla św. Józefa. Była to misja wymagająca wielkiej odwagi, pokory, pracowitości, wierności, dyskrecji i temu wszystkiemu św. Józef sprostał. Nic więc dziwnego, że cały Kościół i różne stany obierają sobie za Patrona św. Józefa, wzywając jego skutecznej pomocy.

Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej! 

  30 listopada ubiegłego roku, w  I niedzielę Adwentu  rozpoczął się  w całym Kościele Rok Życia Konsekrowanego, który będzie trwał do  dnia 2 lutego 2016r. Ten czas ma uświadomić wszystkim wiernym, że oprócz stanu duchownego, jaki tworzą biskupi, kapłani i diakoni oraz stanu świeckiego, w jakim żyje większość ochrzczonych, jest jeszcze stan życia konsekrowanego, czyli poświęconego Panu Bogu przez śluby ubóstwa, posłuszeństwa i czystości. Życie konsekrowane to służba i dar miłości, oparty na tych trzech filarach rad ewangelicznych.

Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej!

  Tak często gości na naszych ustach słowo „pokój”. Odwiedzamy groby naszych bliskich zmarłych lub modlimy się za nich w domu, aby odpoczywali w pokoju wiecznym.  Uczestnicząc w adwentowych RORATACH śpiewamy z radością w rozświetlonych kościołach: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”. W życzeniach świątecznych, czy z innej okazji słyszymy i powtarzamy pragnienie zdrowia, radości, pokoju i wszelkich łask Bożych. Z wielkim zapałem od najmłodszego dziecka do najstarszego domownika tak bardzo lubimy śpiewać kolędę: „Przybieżeli do Betlejem  pasterze… Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi!” Jednak tego pokoju coraz bardziej brakuje w naszych sercach, rodzinach, społeczeństwie i na całym świecie.

Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej!

 
          Pod koniec lata i w pierwszych tygodniach jesieni, kiedy w parafiach Księży Misjonarzy Saletynów trwają nabożeństwa wrześniowe ku czci Matki Bożej Płaczącej, kiedy w Dębowcu i innych ośrodkach saletyńskich przeżywamy uroczystości odpustowe, w całym kraju są organizowane dożynki – dziękczynienie Panu Bogu za dar chleba. Kościół święty modli się też o urodzaje, święcąc ziarno pod przyszły zasiew. W kościołach i parafiach mamy różne inicjatywy duszpasterskie: Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego, Tydzień Biblijny, Tydzień Misyjny, Tydzień Miłosierdzia. Chciejmy zatrzymać się dzisiaj przy uczynkach i postawie  chrześcijańskiego miłosierdzia. Trzeba nam je praktykować nie tylko podczas dorocznego tygodnia, ale zawsze. Pan Jezus w kazaniu na górze poucza swoich uczniów (do których się wszyscy zaliczamy): „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią!” Mamy czynić miłosierdzie nie dla własnego dobrego samopoczucia i swojego zadowolenia, ale z pobudek religijnych – dla Chrystusa i dla Królestwa Niebieskiego. 

 Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej!

 
Tegoroczny Odpust majowy ku czci Matki Bożej Saletyńskiej był związany z kapłaństwem. W sobotnie przedpołudnie 17 maja ks. bp Radosław Zmitrowicz wyświęcił dwóch nowych kapłanów – saletynów. Wieczorem, w czasie Mszy św. wigilijnej dziewięciu misjonarzy saletynów celebrowało srebrny Jubileusz Kapłaństwa.

Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej!

Po łagodnej i krótkiej tegorocznej zimie, zawitała do Dębowca wiosna. Tradycyjnie, 25 marca – w uroczystość Zwiastowania Pańskiego przyleciały bociany. Zapachniały fiołki, a ptaki od wczesnego rana urządzały piękne koncerty. Przeżywaliśmy Święta Paschalne. Radość Zmartwychwstania Chrystusa zagościła w sercach wierzących. W Niedzielę Miłosierdzia byliśmy świadkami ogłoszenia świętymi dwu papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II. Wielkie przeżycia Kościoła Powszechnego a zwłaszcza dla naszych rodaków. Powiększyło się grono świętych, dla nas wspaniałych orędowników w niebie.

Strony