Rocznik listów religijnych

Drodzy Czciciele Męki Pańskiej i Matki Bożej Bolesnej!

Prawie cały marzec i większa część kwietnia wypadły w tym roku w okresie Wielkiego Postu. Rozważamy post i pokutę Pana Jezusa na pustyni i Jego świadomą drogę do Jerozolimy, gdzie dokonał naszego zbawienia poprzez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. W pasyjne przemyślenia doskonale wpisuje się treść drugiego błogosławieństwa: „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”. Powiedzmy od razu, że chodzi o nasz smutek, o nasz płacz i żal.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Jego Niepokalana Matka wraz ze świętym Józefem!

Rozpoczynając w imię Boże Nowy Rok Pański 2014, serdecznie pozdrawiamy wszystkich Czcicieli Matki Bożej Płaczącej, naszych drogich przyjaciół, ofiarodawców, korespondentów Kancelarii Apostolskiej w Dębowcu.

Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej! 

Dobiegł końca kolejny rok, jaki Boża Opatrzność nam podarowała. Dziękujemy Panu Bogu i Matce Najświętszej za wszystkie otrzymane łaski. Na środowe Nowenny złożono w tym roku około 9 tysięcy próśb i podziękowań za otrzymane dobra. Ponad 700 pielgrzymek nawiedziło dębowiecką Bazylikę  Matki Bożej z La Salette. Wiele osób uprosiło cudowną pomoc Bożą dla siebie i swoich bliskich. Tysiące osób w konfesjonałach pojednało się z Bogiem.  Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, schorowana i cierpiąca mimo młodych lat życia, wypowiedziała przed śmiercią znamienne słowa: „Wszystko jest łaską”. Właśnie łaska Boża będzie przedmiotem naszego obecnego Listu Religijnego. 

Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej!

Minął kolejny Odpust ku czci Matki Bożej Saletyńskiej. Gościliśmy w Dębowcu Nuncjusza Apostolskiego Księdza Arcybiskupa Celestino Migliore oraz nowego Ordynariusza – ks. Biskupa Jana Wątrobę. W sobotę odpustową był także ks.Biskup Edward Białogłowski. W ciągu czterech dni Odpustu, przybyło wiele pielgrzymek do Domu Matki. Na niedzielną Sumę przyniesiono 31 wieńców dożynkowych. Choć podczas prymarii i wotywy padało, potem Opatrzność Boża dała nam piękną pogodę. Ks. Biskup stwierdził z zadowoleniem, że odpustowa Suma w Dębowcu, ukazała całe piękno rzeszowskiego Kościoła i całą moc jego wiary. Dziękujemy więc całym sercem za wszystkie otrzymane dary. Także za pięciu neoprofesów, którzy złożyli pierwsze śluby, za sześciu nowicjuszy i 14 postulantów, którzy zgłosili się do naszego Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Polecamy ich Waszej modlitwie, bo bez wytrwałej, gorącej modlitwy żaden klasztor nie wychowa nowych kapłanów i braci zakonnych. My też każdego dnia pamiętamy przed Bogiem o naszych Dobroczyńcach, którzy modlitwą i ofiarą wspierają różne dzieła saletyńskie.

Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej!

Przemierzając w licznych, wakacyjnych szlakach, naszą ojczystą ziemię, często spotykamy przydrożne krzyże. Niektóre są opuszczone, ale nie brakuje krzyży i kapliczek zadbanych, ozdobionych kwiatami, przy których gromadzą się ludzie na wspólną modlitwę. Każdy krzyż – i ten postawiony na rozstaju dróg, i ten na wieżach naszych świątyń, i ten znaczący groby cmentarne, czy leśne, żołnierskie mogiły, wreszcie krzyż wiszący na ścianach mieszkań i noszony na łańcuszku na szyi, przypomina czwartą prawdę świętej wiary: „Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia”.

Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej!

     Serdecznie pozdrawiamy w pięknym maju, rozbrzmiewającym chwałą Najświętszej Maryi Panny. Jest to czas dorocznego Odpustu w  dębowieckiej Bazylice, czas święceń dwóch diakonów i pięciu kapłanów saletynów, poprzedzony  uroczystością złożenia ślubów wieczystych dwóch naszych alumnów. Dziękujemy Zapłakanej Matce z La Salette, że wciąż „powołuje młodzieńców na swoich misjonarzy” – jak śpiewamy w Litanii ku Jej czci.

Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej!

     Serdecznie Was pozdrawiamy, dziękując za wszelkie formy kontaktu, duchowej łączności i ofiarnego wspierania dzieł poświęconych Matce Bożej z La Salette. Tematem naszego obecnego rozważania jest druga prawda wiary: wierzymy w Boga – sprawiedliwego Sędziego, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Dobrze się składa, że  w tym okresie przeżywamy Wielki Post, Wielkanoc i Święto Bożego Miłosierdzia; wszak mówić o nagrodzie i karze – to znaczy rozważać sprawiedliwość i miłosierdzie.

Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej! 

     Serdecznie pozdrawiamy z Dębowca. W tym roku przygotowujemy się do wymiany okien w naszej świątyni i zabezpieczenia witraży. Prace będą poważne i kosztowne dlatego ufamy Bożej Opatrzności i Waszej pomocy. Chcemy dokonać kolejnego dzieła w naszej bazylice na chwałę Bogu, w służbie Matki Najświętszej, dla dobra wiernych i wszystkich pielgrzymów przybywających do Dębowca. Za okazałe wsparcie duchowe i materialne serdecznie dziękujemy i polecamy wszystkich ofiarodawców nieustannej opiece Pięknej Pani z La Salette.

Drodzy Czciciele Najświętszej Maryi Panny!

Tegoroczny miesiąc maj przyniósł nam ważne wydarzenia i rocznice. Najpierw dziękujemy Bogu za dar beatyfikacji Jana Pawła II, którą w wielkiej radości przeżywaliśmy 1 maja ubiegłego roku. Kilkanaście dni później, czciciele Najświętszej Matki zjednoczyli się duchowo wokół Fatimy w 95.rocznicę objawień Maryjnych, zapoczątkowanych 13 maja 1917r, w dolinie Cova da Iria. Te objawienia, nazwane najważniejszymi objawieniami Maryjnymi naszych czasów są bardzo ważne – odsłaniają przed całym światem posłannictwo Maryi.

Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej!

Serdecznie pozdrawiamy z dębowieckiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny z La Salette. Ostatnie tegoroczne rozważanie opatrzyliśmy znakiem Roku Wiary. Widzimy w nim zarys łodzi Piotrowej – czyli symbol Kościoła. Masztem jest krzyż, a kształt żagla i widoczny na nim napis są znakiem Eucharystii. Takie logo z pewnością jeszcze nieraz zobaczycie na różnych publikacjach, więc warto wiedzieć, co ono oznacza.

Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej!

Jak co roku, przeżywamy w naszej Ojczyźnie kolejny już Dzień Papieski i różne wydarzenia z nim związane. 16 dzień października wywołuje w nas wzruszające wspomnienie wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Przyzwyczailiśmy się mówić o Janie Pawle II - „Nasz Papież”. Takim był za życia, a jeszcze bardziej teraz, gdy jako Błogosławiony wstawia się za nami w niebie. Jednak nie wystarczy tylko wspominać, oglądać fotografie i modlić się za Jego przyczyną. Trzeba, abyśmy wszyscy, jako wierzący, katolicki i polski Naród, żyli według nauki Chrystusowej, jaką głosił Jan Paweł II i jaką nam pozostawił w testamencie.

Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej,

Po raz kolejny dzieci i młodzież, nauczyciele i wychowawcy mają wakacje, jest czas urlopów, wyjazdów, odpoczynku, ale też jest to czas wytężonej pracy zwłaszcza dla rolników. Zmęczeni i zabiegani codziennymi obowiązkami, potrzebujemy choćby paru chwil wytchnienia. W tym czasie nie możemy także zapomnieć o modlitwie i duchowej odnowie, o przybliżaniu siebie i innych do Boga. Błogosławiony Jan Paweł II nawoływał często, a zwłaszcza, gdy zbliżał się Jubileuszowy Rok 2000: „Wypłyń na głębię!”

Strony