Rocznik listów religijnych

Drodzy Czciciele Matki Bożej z La Salette!

Dzieląc się radością przeżywania roku jubileuszowego 100-lecia przybycia Misjonarzy Saletynów do Dębowca, przybliżamy tę naszą zakonną historię, za którą jesteśmy wdzięczni Opatrzności Bożej i Saletyńskiej Matce.

Drodzy Czciciele Matki Bożej z La Salette!

Oprowadzając pielgrzymki przybywające do Dębowca, słyszymy często pytanie: jak to się stało, że księża saletyni przybyli do Polski? Jak doszło do utworzenia w Dębowcu Polskiego La Salette? Przecież Maryja objawiła się na ziemi francuskiej i tam jest główne Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej?!

Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej!

Przeżywając Rok Kapłański, ogarniamy gorącą modlitwą wszystkich powołanych do stanu duchownego. Jest to zarazem czas, kiedy przyglądamy się życiu świętych kapłanów, aby od nich zaczerpnąć siły do codziennego zmagania i gorliwszego pełnienia woli Bożej. Wierność i świętość kapłana to dar Boży dla całego Kościoła! Młoda diecezja rzeszowska dziękuję Panu Bogu za osobę błogosławionego Władysława Findysza, pierwszego kapłana wyniesionego na ołtarze z naszej diecezji. Jego grób w znajdującym się niedaleko Dębowca Nowym Żmigrodzie, staje się coraz częściej celem pielgrzymek.

Drodzy Czciciele Płaczącej Pani – Matki Kapłanów!

19 czerwca 2009 rozpoczął się w katolickim Kościele Rok Kapłański. Z tej okazji, zmarły 150 lat temu św. Jan Maria Vianney – charyzmatyczny duszpasterz parafii Ars, czczony jako Patron wszystkich proboszczów, został ogłoszony przez papieża Benedykta XVI Patronem całego duchowieństwa.

Drodzy Czciciele Matki Najświętszej i św. Pawła !

W niedzielę 28 czerwca 2009 r. wieczorem podczas nieszporów, w Watykanie został uroczyście zakończony Rok Świętego Pawła. Nazajutrz podobna ceremonia miała miejsce w drugiej, co do wielkości bazylice rzymskiej dedykowanej Apostołowi Narodów, zwanej Bazyliką Św. Pawła za Murami. Kościół ma wymiary 131×65 m i jest przedzielony 80 kolumnami na pięć naw. Ściany w górnej części są ozdobione wizerunkami wszystkich 265 papieży, zaczynając od św. Piotra, a kończąc na Benedykcie XVI. W środkowej nawie, pod ołtarzem znajduje się grób św. Pawła obudowany gotyckim baldachimem. Czerwona lampka wskazuje miejsce grobu. Przy tym ołtarzu wolno sprawować Mszę świętą jedynie papieżowi. Przed bazyliką znajduje się przepiękny dziedziniec otoczony granitową kolumnadą. Rosną tam okazałe palmy, a pośrodku stoi figura św. Pawła. Apostoł w lewej ręce niesie księgą, a w prawej trzyma uniesiony w górę miecz.


Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej!

Z nastaniem najpiękniejszego miesiąca maja, w kościołach i przydrożnych kapliczkach rozbrzmiewa szczególny śpiew Litanii loretańskiej i pieśni ku czci Matki Bożej. W każdej książeczce do nabożeństwa znajduje się duży wybór tych pieśni. Naród polski od stuleci ukochał Najświętszą Maryję Pannę, która została uroczyście ogłoszona Królową Polski. więcej Mapę naszego kraju znaczą liczne sanktuaria, w których wierni przed łaskami słynącymi wizerunkami Pana Jezusa, Matki Bożej i świętych umacniają swoją wieź z Bogiem i z Kościołem, wypraszając liczne łaski dla siebie i swoich bliskich.


Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej!


Serdecznie pozdrawiamy od tronu Pięknej Pani, dziękując za pamięć, modlitwę i dar serca, który pozwala kontynuować dzieła saletyńskie z nadzieją ich dalszego rozwoju. Wielu z nas dobrze pamięta nie tak odległe czasy, kiedy w ósmym dniu marca hucznie świętowano na cześć kobiet. Wątpliwe to jednak dowartościowanie niewiasty, jeśli raz w roku dostawała mizernego kwiatka i przyjmowała szampańskie toasty w dniu, kiedy już zwykle trwał Wielki Post!

Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej!

Ufni w opiekę Matki Najświętszej, rozpoczęliśmy nowy czas – ROK 2009 – darowany nam przez Bożą Opatrzność. Mijają już 163 lata od daty objawienia się Pięknej Pani w La Salette. Ciągle aktualne pozostaje Jej przesłanie wzywające do pokuty i nawrócenia oraz misyjny nakaz, by matczyne Orędzie ogłosić całemu ludowi Bożemu! Potrzeba ciągle nowych gorliwych misjonarzy, którzy z krzyżem saletyńskim w dłoni i ogniem Bożej miłości w sercu, na ziemi polskiej i poza granicami naszego kraju spełnią prośbę swojej Matki i Królowej.

Kochani czciciele Pięknej Pani z La Salette!

Ostatnie tygodnie roku kalendarzowego kierują naszą uwagę na tajemnicę Narodzenia Chrystusa Pana. Dziękujemy Maryi za Jej zgodę, od której zależało wcielenie Syna Bożego i plan zbawienia ludzi. Niepokalana Dziewica z Nazaretu w pełni odpowiedziała na Boży zamiar względem Niej. Chcemy się uczyć od Maryi otwartości na wolę Bożą także w naszym osobistym życiu.


Drodzy Czciciele Matki Najświętszej!

W każdy kolejny miesiąc są wpisane święta maryjne, które czciciele Bożej Matki obchodzą radośnie, dołączając często do modlitw i pieśni sławiących niebieską Matkę trud pielgrzymowania do Jej licznych sanktuariów.


Drodzy Czciciele Najświętszej Matki i Królowej!

Przyzwyczailiśmy się do widoku pielgrzymów na polskich drogach. Zwłaszcza w miesiącach letnich łatwo zauważyć ludzi w różnym wieku podążających pieszo na Jasną Górę. Idą z różnych stron kraju, z niektórych odległych miejscowości nawet kilkanaście dni. Ci, którzy przemierzają pątnicze drogi ze Śląska i Małopolski, zanim pokłonią się Czarnej Madonnie, nawiedzają po drodze Leśniów. Statystyki podają, że około sto tysięcy pielgrzymów rocznie przekracza bramę leśniowskiego sanktuarium. Wśród nich wielką rzeszę stanowią ci, którzy specjalnie wybrali Leśniów jako cel swojej pielgrzymki. Obecny list pragnie przybliżyć to ciche, urocze miejsce, gdzie w znaku cudownej Figury odbiera cześć Królowej Rodzin.


Drodzy Czciciele Najświętszej Matki!


W maju ożywia się pielgrzymowanie do licznych, maryjnych świątyń wśród których znajduje się również Dębowiec. Przybywają do Płaczącej Matki między innymi dzieci po I Komunii świętej z różnych parafii, członkowie Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej na doroczne rekolekcje, czciciele Maryi pragnący brać udział w Odpuście w trzecią sobotę i niedzielę maja.

Strony