Rocznik listów religijnych


Drodzy Czciciele Pięknej Pani z La Salette!

Rozdzwoniły się dzwony we wszystkich świątyniach i kaplicach, wzywające wiernych do udziału w majowych nabożeństwach. Przystrojono nowymi wstążkami i świeżymi kwiatami przydrożne kapliczki, bo tam również przyjdzie pobożny lud, by śpiewać loretańską Litanię i sławić Bożą Matkę w ten najpiękniejszy miesiąc roku. W Dębowcu rozpoczęły się po zimowej przerwie Apele Maryjne i procesje z lampionami każdego wieczoru o godzinie 21.00. Pielgrzymi i parafianie łączą się wtedy duchowo z wielkimi sanktuariami w Lourdes, La Salette, Fatimie oraz na Jasnej Górze w Częstochowie. Trzecia sobota i niedziela maja to również czas dorocznych uroczystości odpustowych ku czci Pięknej Pani, Płaczącej Matki z La Salette.


Drodzy Czciciele Pięknej Pani z La Salette!

Skończyła się długa, tegoroczna zima, która wielu ludziom mocno dała się we znaki. Ale spadły wiosenne deszcze i obmyły ziemię, powróciły bociany do swoich gniazd, drzewa wypuściły pąki i zapanowała radość nowego życia. Także ludzie odnowieni na duszy poprzez rekolekcje i spowiedź wielkopostną, podjęli świąteczną pieśń dziękczynienia i chwały ku czci Boga Ojca, który wszystko czyni nowe i który tak umiłował świat, że posłał swego umiłowanego Syna, który za nas umarł, obmył nas z grzechów w swojej Boskiej Krwi i przywrócił nam godność dzieci Bożych. Rozważaliśmy Mękę Pana Jezusa podczas nabożeństw Gorzkich Żali i Dróg Krzyżowych, wielu wybrało się do kina, by w czasie filmu „Pasja” przeżyć wstrząsające misterium cierpienia Chrystusa, Jego zbawczej Ofiary i Miłości.


Drodzy Czciciele Matki Bożej Bolesnej!

Serdecznie pozdrawiamy w okresie rozpamiętywania Męki Pańskiej. W dębowieckim Sanktuarium, jak w każdym polskim kościele, w niedziele są śpiewane „Gorzkie Żale”, a w piątki jest odprawiana Droga Krzyżowa. Stacje są wyrzeźbione w drewnie, a na placu, na Kalwarii Saletyńskiej, mamy wykonane z brązu płaskorzeźby, które razem z figurami Matki Bożej Płaczącej i pastuszków zostały wykonane w 1929r. w Lyonie, na specjalne zamówienie księży saletynów z Dębowca. W wielu kościołach zwłaszcza budowanych niedawno, można zobaczyć przy poszczególnych stacjach Drogi Krzyżowej inne osoby, niż te, jakie znamy z Ewangelii i tradycji.


Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej!

Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za każdy przejaw życzliwej współpracy, za modlitwy, złożone ofiary i serdeczną pamięć. Zimowa pora nie sprzyja pielgrzymowaniu, jednak chrześcijanin ma w każdym czasie umacniać swoją wiarę i wypełniać wolę Bożą. Prorok Daniel zachęca całe stworzenie do chwalenia Pana Boga, nawet „rosy i szrony, mrozy i zimna, lody i śniegi”. W modlitwie brewiarzowej często odmawia się tę świętą pieśń. Dzięki Radiu Maryja także wiele zwyczajnych osób praktykuje liturgię godzin, uświęcając w ten sposób codzienne obowiązki i domowe prace.

Drodzy Czciciele Matki Bożej z La Salette!

Ufni w pomoc Bożą, rozpoczęliśmy nowy Rok Pański 2004. Wielu z nas spogląda z niepokojem w przyszłość, wielu martwi się, żeby nie było gorzej. Jesteśmy pełni obaw, ale jako ludzie wierzący, mamy zachować wiarę, nadzieję i miłość. Jeżeli w pełni wierzymy w Boga i ufamy Jego świętej Opatrzności, jeżeli pielęgnujemy w sercu nadzieję życia wiecznego, jeżeli kochamy Pana Jezusa i Jego Najświętszą Matkę, to posiadamy największe skarby i mamy prawo uważać się za ludzi szczęśliwych. Ani wiara, ani nadzieja i miłość nie chronią przed cierpieniem, przed krzyżem. Matka Boża najbardziej wierzyła, najbardziej kochała, a przecież Jej duszę przeniknął miecz wielorakiej boleści.

Drodzy Czciciele Matki Bożej Płaczącej!

Trwając na modlitwie uwielbiającej Boga w tajemnicy Świętych Obcowania i w serdecznej pamięci o naszych bliskich zmarłych, pozdrawiamy naszych korespondentów i Ofiarodawców. Dziękujemy za zamówione Msze święte i za złożone ofiary, dzięki którym mogą być kontynuowane prace remontowe w kaplicy Matki Bożej Płaczącej w Dębowcu. Z Waszych ofiar utrzymuje się także nowicjat, Bogu dzięki liczny w tym roku – bo mamy 17 młodzieńców, którzy pragną poświęcić swoje życie w saletyńskiej rodzinie zakonnej.

Kochani czciciele Niepokalanej Matki Zbawiciela!

Znów przeżywamy Adwent i klękamy w zachwycie przed Niepokalaną Matką. Jest Ona Arcydziełem, jakie wyszło z rąk i z zamysłu Wszechmocnego Boga. Już wtedy, gdy Adam i Ewa po dramacie pierwszego grzechu utracili wszystkie dary i pełni rozpaczy opuszczali rajski ogród, Bóg dał nadzieję biednym ludziom. Oto w ciemnych duszach, pozbawionych łaski i przyjaźni Bożej, zabłysnął pierwszy blask jutrzenki. Bóg uroczyście zapowiada przyjście Niewiasty, której Potomstwo zmiażdży głowę piekielnego węża. Ludzkość przez wieki powtarzała tę świętą obietnicę i czekała z utęsknieniem na nową Ewę i Jej zwycięskiego Syna. To Maryja – Gwiazda Zaranna Nowego Testamentu, Niepokalana Matka, była od początku w myśli Bożej. Pełna łaski, najczystsza, najpiękniejsza... Ileż to pieśni ułożono, by wychwalić piękno Najświętszej Maryi Panny! Ileż uczyniono obrazów i figur, byśmy stale mogli mieć przed oczami tę Niewiastę obleczoną w słońce, ten święty znak nadziei dany wszystkim potomkom Adama!

Drodzy Czciciele Matki Bożej Płaczącej!

Przeżywamy już późną jesień i po kolorowych kwiatach w naszych ogrodach, po słonecznym, letnim odpoczynku pozostało tylko wspomnienie. Przyroda przypomina nam o przemijaniu, a jeszcze bardziej przypominają tę prawdę cmentarze, które w tym czasie częściej odwiedzamy. Podczas specjalnych nabożeństw za dusze naszych drogich zmarłych, są odczytywane kartki z ich imionami. Niektórzy bardzo skrupulatnie podają imiona, nazwiska, nawet stopień pokrewieństwa. Lubimy, żeby wszystko było sumiennie zapisane i odczytane, choć to nie należy do istoty modlitwy. Wiele z tych osób, o których piszemy, że są świętej pamięci, jeszcze tak niedawno było z nami, pamiętamy ich, może nawet razem pielgrzymowaliśmy do Dębowca...

Drodzy Czciciele Pięknej Pani z La Salette!
Do Ciebie się cały świat ucieka
Przez Różaniec Twej pomocy czeka,
Różańcowa Dziewico Maryjo!


Drodzy Czciciele Pięknej Pani z La Salette!

Nadszedł wrzesień - miesiąc Matki Bożej Saletyńskiej. Dziękujemy Ojcu Niebieskiemu za to, co pozwolił zebrać z naszych pól, sadów i ogrodów. 24 sierpnia w dębowieckiej parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła odbył się doroczny odpust. Mieszkańcy poszczególnych wiosek przygotowali i nieśli w procesji piękne wieńce. Był dzban zrobiony z nasion, pełen kwiatów, łódź ze zboża, kosz z dorodnymi warzywami i owocami, różaniec z orzechów. W tegoroczne lato mocno nam dokuczała długotrwała susza. Nie tylko brakowało wody do podlewania warzyw, ale były kłopoty z wodą pitną. Również mieszkańcy Dębowca tego doświadczyli, choć wielu z nich w swoim obejściu posiada studnię.


Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej!

Przygotowaliśmy na obecny miesiąc rozważanie dotyczące rozumienia i przeżywania Mszy świętej. Gdy w czasie rekolekcji organizowanych w Dębowcu, głosimy nieraz na ten temat konferencje, ludzie są bardzo wdzięczni i mówią, że właśnie takiej nauki im potrzeba. Matka Najświętsza objawiona w La Salette płakała z powodu tych, co nie chodzą na Mszę świętą, ale także przez tych, którzy "idą do kościoła jedynie po to, by sobie drwić z religii".


Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej!

Zacznijmy dzisiejsze rozważanie od słów piosenki religijnej, która doskonale pasuje do obecnego czasu wakacji, urlopów i różnych wyjazdów:

"Gdy idziemy poprzez świat, chwalmy Boga,
W każdym miejscu, w każdy czas, chwalmy Boga!
Nie ma w życiu zbędnych dni, każda chwila ważna jest,
W każdej zobacz Bożą myśl..."

Strony