Rocznik listów religijnych


Drodzy Czciciele Matki Bożej Płaczącej!

Serdecznie Was pozdrawiamy w miesiącu Serca Pana Jezusa, dziękując za Waszą ofiarność, życzliwość i oddanie dziełom saletyńskim. Skończył się już ten piękny maj, kiedy to na ustach i w sercu mieliśmy wezwania pozdrawiające Najświętszą Dziewicę - Matkę Bożą - Królową nieba i ziemi. W Dębowcu odbyły się tradycyjne uroczystości odpustowe ku czci Pięknej Pani z La Salette, w trzecią sobotę i niedzielę maja. Pan Bóg hojnie obdarował nas łaską przepięknej pogody na czas Odpustu. Na ołtarzu polowym przygotowano okolicznościową dekorację: duży, drewniany różaniec i słowa z Listu Apostolskiego Jana Pawła II: "Odmawiać różaniec, to kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa".

Drodzy Czciciele Matki Najświętszej!

Długo czekaliśmy na ciepły, kolorowy i rozśpiewany maj - ulubiony miesiąc czcicieli Matki Bożej. Czekała cała przyroda, by po zimowym uśpieniu wybuchnąć radosnym gejzerem świeżości i nowego życia. Ptaki nie zawiodły swego Stwórcy. Mądrością danego im przez Boga instynktu, powróciły z dalekich krajów i zaczęły odbudowywać swe gniazda. I zostały już z nami, choć podobnie jak ludziom dokuczał im chłód i nagły kwietniowy śnieg. Drzewa wypuściły pąki, z ziemi wysunęły się kiełki kwiatów, słońce ogrzało nas mocniejszym światłem. Wszystko w oznaczonym przez Stwórcę czasie! Cała przyroda, choć nieświadoma swego istnienia, posłusznie pełni Jego wolę. I tylko człowiek, tak bardzo wyróżniony przez Boga, obdarowany łaską, rozumem i duszą nieśmiertelną, stworzony na obraz i podobieństwo samego Stwórcy, ośmiela się jawnie sprzeciwiać przeciwko Jego świętej woli.


Drodzy Czciciele Matki Odkupiciela!

Tegoroczny kwiecień przynosi nam ogromne, duchowe bogactwo świętej liturgii. Najpierw kulminacyjne dni Wielkiego Postu: Niedziela Palmowa, Triduum Paschalne zakończone radosną Rezurekcją. Potem uroczysta Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego uwieńczona Świętem Miłosierdzia Bożego. I to wszystko przeżywamy w kwietniu! Przygotujmy jednak nie tylko domy i mieszkania, ale zwłaszcza swoje dusze, aby były otwarte na łaskę Bożą, na spotkanie z Panem Jezusem, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Inaczej będziemy obchodzić święte tajemnice, inaczej przeżywać prawdy wiary, jeżeli nasze serca pałać będą miłością do Zbawiciela, jeżeli nie będziemy żałować czasu na przebywanie z Nim, jeżeli On będzie dla nas Tym pierwszym i najważniejszym!


Drodzy Czciciele Matki Bożej Płaczącej!

Liturgia Wielkiego Postu prowadzi nas pod Krzyż. Od dnia, w którym nasze głowy zostały naznaczone popiołem, podjęliśmy trud wielkopostnej przemiany. W tym wysiłku towarzyszy swym dzieciom Matka Bolesna. Prosimy Ją, aby podpowiedziała każdemu z nas, z czego należy się nawrócić, co zmienić i wyprostować w swym życiu. Karty Ewangelii pełne są serdecznej zachęty Pana Jezusa, aby lud Boży nawracał się, wierzył, skutecznie walczył z grzechem. Także objawienia Matki Bożej i Jej Orędzie z La Salette, Lourdes i Fatimy prowadzą w tym samym kierunku pokuty, wewnętrznej przemiany człowieka i wynagrodzenia za grzechy własne oraz bliźnich. Dla nas - czcicieli Matki Bożej Płaczącej szczególne znaczenie ma rozważanie Orędzia z góry La Salette i kontemplacja Krzyża saletyńskiego.

Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej!

Pierwsze tygodnie nowego roku rozbrzmiewały kolędami i świąteczną radością, która zgodnie z polską tradycją trwała do dnia 2 lutego, kiedy to Kościół obchodzi uroczyste święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. Przeżywanie Bożego Narodzenia i wspominanie dzieciństwa naszego Zbawiciela cieszy zarówno dzieci, młodzież, dorosłych, jak też ludzi starszych, czy w podeszłym wieku. Mogli oni zawsze z radością i ufnością podejść do szopki, bez obawy, że będą tam niemile widziani, że komuś przeszkodzą. Choć kamery i reklamy starannie omijają twarz starego człowieka, gwiazda betlejemska oświetla je i rozjaśnia nadzieją. Wśród pasterzy widzimy nie tylko młodzieńców, ale poważnych, starszych, doświadczonych wiekiem, którzy zginają swe kolana przed Bogiem leżącym na sianie i składają Mu dar swej miłującej obecności. Trudno sobie wyobrazić trzech mędrców jako bardzo młodych.

Drodzy Czciciele Matki Bożej!

Serdecznie wszystkich pozdrawiamy w kolejnym roku nowego tysiąclecia. Mamy jeszcze w pamięci przełomowy rok 2000 i wielkie przesłanie wiary, jaki niósł ze sobą ten czas milenijny. W wielu miejscowościach odnawiano kościoły, fundowano krzyże i kaplice, wydawano nowe nakłady Pisma świętego. Z całego świata przybywały pielgrzymki do Rzymu, do grobu św. Piotra Apostoła i na spotkanie z Piotrem naszych czasów - Ojcem św. Janem Pawłem II. W naszej Ojczyżnie nawiedzaliśmy kościoły stacyjne, by dostąpić jubileuszowego odpustu zupełnego. Wreszcie czas nadzwyczajnej łaski dobiegł końca i 6 stycznia 2001 roku Papież zamurował święte drzwi watykańskiej bazyliki.

Kochani Czciciele Pięknej Pani - Niepokalanej Matki z La Salette!

Skończył się listopad i opustoszały cmentarze. Śnieg otulił jednakową bielą nagrobki wykonane z drogiego marmuru, jak i proste mogiły, na których nieznajoma, życzliwa ręka zapaliła świeczkę. Nie zaprzestańmy jednak serdecznej modlitwy za dusze cierpiące w czyśćcu i nie wymazujmy z naszej pamięci refleksji o przemijaniu i śmierci. Podczas tegorocznego Odpustu w Dębowcu, kiedy w czwartek 12 września przyszli do Matki Bożej ludzie chorzy, cierpiący i w podeszłym wieku, Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Mówił między innymi: "Śmierć to nie zmierzch, to świtanie nowego życia. W życiu wiecznym poznamy tajemnice wszechświata o wiele bogaciej, niż tu - oczami na ziemi. Będziemy słuchać Bożą muzykę w całym jej pięknie i harmonii... Nie bójmy się odejścia, śmierci. To, co jest po niej, jest o wiele bogatsze, jest spotkaniem z Ojcem.. Niech trudy starości, choroby, niepełnosprawność tego wieku, dopełnią naszej pokuty. Cierpienie złączone z męką Chrystusa może dokonać większych cudów niż działanie..."

Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej!

Miesiąc listopad jednoczy nas w serdecznej modlitwie w kościołach i przy mogiłach drogich zmarłych. Polecamy Miłosierdziu Bożemu oraz wstawienniczej modlitwie Niepokalanej Matki ich dusze, błagając o darowanie i skrócenie kar czyśćcowych.

Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej!

Dziękujemy Bogu i Matce Najświętszej za przeżycie Jubileuszowego Odpustu w Dębowcu i w innych placówkach, gdzie posługują Misjonarze Saletyni. W dniach 12-15 września przeszło przez dębowieckie Sanktuarium tysiące pielgrzymów. Mimo chłodu i deszczu trwali na modlitwie przed cudowną Figurą Maryi Płaczącej, przystępowali do sakramentu pokuty i przyjmowali Komunię św. Księża biskupi i zaproszeni kapłani głosili słowo Boże, przypominając stuletnią, saletyńską historię w Polsce.


Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej!

Po wspaniałych przeżyciach związanych z pielgrzymką Ojca św. Jana Pawła II do naszej Ojczyzny, umocnieni jego nauczaniem i ufni w Boże Miłosierdzie łatwiej jest przeżywać kolejny miesiąc. Dla czcicieli Matki Bożej Płaczącej, miesiąc wrzesień to czas upragniony i radosny. Jest to przecież miesiąc Jej objawienia na Górze saletyńskiej, miesiąc wielkich uroczystości i odpustów. Tegoroczny obchód Święta ku czci Matki Bożej z La Salette ma w Dębowcu szczególny wymiar, bo jest dziękczynieniem składanym Bogu za 100 lat obecności Misjonarzy Saletynów w Polsce i za 90-lecie dębowieckiego Sanktuarium. Uroczystości odpustowe odbywają się także w innych placówkach saletyńskich oraz w kościołach diecezjalnych, jeżeli w świątyni jest otoczony kultem jakiś wizerunek Pięknej Pani z La Salette, albo kościół nosi tytuł upamiętniający Jej objawienie w dniu 19 września 1846 roku.


Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej!

Przeżywamy pełnię lata i piękne święta Maryjne ukazujące dobroć Matki Bożej, Jej chwałę i przywileje. 2 sierpnia pozdrawiamy Matkę Bożą Anielską - z Porcjunkuli. 5 sierpnia wspominamy Matkę Bożą Śnieżną i rocznicę poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny. 22 sierpnia świętujemy Królowanie Maryi, a cztery dni później uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Ale najpiękniejszym i ulubionym świętem czcicieli Maryi jest Jej chwalebne Wniebowzięcie, czczone uroczyście 15 sierpnia. W wielu sanktuariach są wtedy specjalne nabożeństwa. Wspomnijmy chociaż imponujące uroczystości w Kalwarii Zebrzydowskiej. Także w naszym dębowieckim kościele zaplanowano całonocne Czuwanie w Wigilię Wniebowzięcia, aby uprosić szczęśliwe i błogosławione owoce pielgrzymki Ojca świętego do naszej Ojczyzny.


Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej!

Skończył się już kolejny miesiąc, wypełniony modlitwą ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Można powiedzieć, że tegoroczny czerwiec - to w Dębowcu "miesiąc kapłański". Już dnia 2 czerwca rozpoczęło się trzytygodniowe Forum Młodych Saletynów. Przedtem trwały intensywne przygotowania całego klasztoru, a zwłaszcza Domu Rekolekcyjnego, na przyjęcie zagranicznych gości. Przed wejściem ustawiono maszty, na których zawieszono flagi 12 państw: Angoli, Filipin, Brazylii, Madagaskaru, Argentyny, Boliwii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Włoch, Polski, Indii i Szwajcarii. W tych krajach znajdują się samodzielne prowincje lub regiony Misjonarzy Saletynów, które wysłały swoich delegatów do Dębowca.

Strony