Słowo na dziś

Liturgia słowa

25 września 2018 r., Wtorek
Dzień Powszedni
Kolor szat: zielony
Rok B, II
XXV Tydzień zwykły

1. czytanie: Prz 21, 1-6. 10-13 Pouczenia Mądrości

Psalm: Ps 119, 1 i 27. 30 i 34. 35 i 44 Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań

Aklamacja: Łk 11, 28

Ewangelia: Łk 8, 19-21 Krewni Chrystusa

1. czytanie

Prz 21, 1-6. 10-13 Pouczenia Mądrości

Serce króla w ręku Pana jak płynąca woda; On zwraca je, dokąd sam chce. Każdego droga zdaje mu się prawa, lecz Pan osądza serca.
Postępowanie uczciwe i prawe milsze dla Pana niż krwawa ofiara.
Dumne oczy i serce nadęte, ta pochodnia występnych jest grzechem.
Zamiary pracowitego przynoszą zysk, a wszystkich spieszących się biedę.
Gromadzenie skarbów językiem kłamliwym to wiatr ścigany, szukanie śmierci.
Dusza grzesznika pożąda zła, w jego oczach bliźni nie znajduje łaski. Gdy karzą naśmiewcę, mądrzeje prostaczek, gdy uczą mądrego, on wiedzę zdobywa.
Sprawiedliwy Bóg myśli o domu zbrodniarza, w nieszczęście wtrąca nieprawych. Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez skutku.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 119, 1 i 27. 30 i 34. 35 i 44

Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań

Błogosławieni, których droga nieskalana,
którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim.
Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań,
abym rozważał Twoje cuda.

Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań

Wybrałem drogę prawdy,
pragnąc Twych wyroków.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa
i zachowywał je całym sercem.

Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań

Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań,
bo przynoszą mi radość.
A Prawa Twego zawsze strzec będę
po wieki wieków.

Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań

Aklamacja

Łk 11, 28

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je wiernie.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Łk 8, 19-21 Krewni Chrystusa

Przyszli do Jezusa Jego matka i bracia, lecz nie mogli się dostać do Niego z powodu tłumu.
Oznajmiono Mu: „Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą”.
Lecz On im odpowiedział: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”.

Oto słowo Pańskie

Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl

'); setTimeout(function () {if(!!window.jQuery) {jQuery("div#nd_liturgia a").show();jQuery("div#nd_liturgia img").show();}},5720