31 Saletyńskie Spotkanie Młodych | 9-13 lipca 2018 r.